Na webu pedagogicke.info je dostupná diplomová práce Jany Frödové Nezisková organizace EDUin jako aktér vzdělávací politiky (obhájena 2017 na FF MU). V diskusi k ní se mj. objevila následující citace a komentář k ní:

„Strategie EDUinu v rovině aktéra vzdělávací politiky především spočívá v tom být viditelný na mediální úrovni. Postup tedy nespočívá v tom přenést sdělení k veřejnosti, která by následně vyvíjela tlak, ale obráceně. Ze sdělení je třeba udělat téma, které osloví politiky a následně se o něm bude diskutovat, čímž se osloví i veřejnost. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je být neustále vidět a slyšet. Tomáš Feřtek to nazývá „strategií tří indiánů“ „tři indiáni běhají okolo kovbojského tábora, až to vypadá, že jich je padesát. To je pro ty menší neziskové organizace docela důležitá věc“.“

Feřtek to nazývá „strategií tří indiánů“
Tedy to si pytlici musejí přečíst, i kdyby čert na koze seděl. Už jen podle uvedených citací to bude výživné počtení zásadního významu.
Strategický cíl pitvané neziskové organizace spočívá v mediální viditelnosti. To je přesné. Mediální viditelnost. K dosažení tohoto cíle ze sebe protagonisté klidně udělají tatrmany, kteří křepčí před televizními kamerami ozdobeni čelenkami z pestrobarevných per tomahavky svojí výmluvnosti mávaje a do mikrofonů melou a melou tisíckrát omleté nabiflované fráze bez obsahu, aby se v jedné větě bez oka mrknutí třikrát popřeli. Taktiku vysokorychlostního přebíhání z televizních a rozhlasových studií do redakcí novin a časopisů a nazpátek pak učeně nazývají strategií. Že neustále motají strategii a taktiku, aniž by kdy tušili, co je co, je nezajímá, což je ostatně všeobecný stav.
Pravdou zůstává, že byť poněkud trdlovité přiznání se k tomu tatrmanství zaslouží když ne přímo uznání, tak pozornost určitě. Odborníci na vzdělání, konzultanti a auditoří se sice přirovnávají ke kompetentním indiánům, ale ve skutečnosti vypadají spíš jako komické figurky typu ‚lovec motýlů Lord Castlepool‚.

 

Zanechat odpověď