Ministr školství Petr Fiala se pro Deník vyjádřil k maturitám a jejich podobě. Materiál lze najít zde.

Jiří Kálal

3 komentářů.

 1. Jiří Kostečka napsal:

  Rád opravuji jednu pasáž ze svého předchozího příspěvku: Na Maturitní fórum 1.6. skutečně – jak avizováno – dorazil do Hradce Králové pan náměstek ministra školství J. Fryč. Mohu potvrdit, že projevil nanejvýš seriózní zájem o celou maturitní problematiku a o názor praktikujících češtinářů i zástupců AMATE (sdružení metodiků cizích jazyků). Do programu fóra přispěl vlastním obsažným vystoupením a účastnil se celého dopoledního diskusního bloku.
  Je-li to signál, že se postoj MŠMT k názorům z terénu pozitivně mění, ASČ to upřímně vítá a bude samozřejmě postupovat i nadále stejně konstruktivně jako dosud.

 2. vicherkova napsal:

  Škoda, že panu ministrovi chybí užší sepětí s praxí ve školách.S úrovní češtiny (jako vystudovaný bohemista) by jistě nebyl spokojen.

 3. Jiří Kostečka napsal:

  Poněkud mne mate, že pan ministr v onom článku zjevně polemizuje s něčím, co přece není jen tak nějakým „každodenním podnětem z praxe“, nýbrž konzistentním návrhem profesního sdružení. Navíc vyjádření pana ministra implikuje požadavky, které ASČ v žádném případě nevznáší:
  a) náš návrh se netýká nejbližších roků, nýbrž let 2018+;
  b) námi navrhovaná nadstavbová úroveň zdaleka není totéž, co bývalá vyšší úroveň – liší se od ní zejména možností vybrat si nadstavbu v kterékoli ze tří částí zkoušky a též možností skládat opravnou zkoušku ze základu, propadl-li kandidát v nadstavbě;
  c) jednotu zkoušky nechceme narušit – tzv. didaktický test by skládali všichni maturanti povinně ze stejného základu, nadstavba by spočívala v řešení dalších úloh (včetně otevřených). Takový model by zcela jistě volil podstatně větší počet maturantů než bývalou úroveň V.

  „Naopak si (P. Fiala) dovede představit nabídku obtížnější zkoušky, která by ale byla nepovinná.“
  – Co jiného než NEPOVINNOU nadstavbu ASČ navrhuje?

  „Víme, že přes určité problémy ve čtenářské gramotnosti je znalost češtiny na dobré úrovni.“
  – Není, pane ministře. Patrně tak soudíte na základě výsledků didaktických testů 2011, 2012. Ty ovšem byly nastaveny na tak nízkou úroveň, že je bez větších potíží složí i nadaní žáci 8. třídy ZŠ. Budete-li mít zájem, ASČ Vám poskytne ukázky tak hrozných slohových prací z minulého roku – a to ne několika speciálně vybraných, ale takových, které se vyskytovaly řádově v desetitisících –, že Vás rázem přejdou všechny iluze.

  „„Má-li být maturita společná, musí mít jednu úroveň,“ řekl ministr.“
  – S tím by se dalo i souhlasit, ale jen v případě, že by tu úroveň bylo lze skutečně nazvat maturitní. V tomto ohledu se přikláním k myšlence stínového ministra školství M. Chládka, že by řada středoškolských oborů končila zkouškou nikoli maturitní, ale mistrovskou, s možností navázat bakalářským studiem. To je v současných debatách naprosté novum, a rozhodně hodné pozoru.

  Konečně dost mne mrzí, že pan ministr prohlásil debatu o dvou úrovních maturitní zkoušky za mrtvou, ačkoli k diskusi je ještě dost času.

  ASČ je striktně apolitické sdružení, ale není snad nepatřičné konstatovat prostý fakt, že zatímco současné ministerstvo školství se s praktiky z terénu fakticky vůbec nebaví a naprosto nestálo o jejich zastoupení v ministerské maturitní komisi, do Senátu ČR jsou zástupci ASČ a AMATE pozváni v krátké době již podruhé.

  Učím třicet let a jako každý kantor nesu v sobě navíc i předanou zkušenost generace svých učitelů; a troufám si říct jedno: ještě žádná školská reforma se nepodařila, pokud se s ní neztotožnili ti, kteří jediní ji mohou dostat do praxe – učitelé.

Zanechat odpověď