Z článku o práci Miloš Šlapala, učitele ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici:

„A proč mám číst, pane učiteli?“

Tuto otázku prý učitel od svých žáků už nedostává. „Jelikož potřeby prožitku, které jsme kdysi uspokojovali četbou, nacházejí děti v televizi a na internetu, zaměřuji se s nimi na to, v čem se kniha od jejich oblíbených médií liší. V knize lze mít například požitek ze zastaveného času. To, co se ve filmu nebo při počítačové hře odehraje za pár vteřin, spisovatel popisuje a čtenář prožívá na několika stranách ve vlastní fantazii. Určuje si také vlastní tempo čtení a přemýšlení. Dětem pomáhá i společné ujasňování
významu čtení. Když budu číst, budu lépe formulovat, zlepším se v pravopise, budu mít lepší slovní zásobu, budu lépe rozumět chování lidí, budu se lépe učit i v jiných předmětech a budu umět i lépe vyjednávat.“ – Na tohle byl prý zaměřen průzkum, který ukázal, že agresivní děti většinou nečetly. – Jednaly impulzivně, protože měly malou slovní zásobu a neznaly ani zdvořilostní fráze. „Pak jsou tu ještě mnohem větší důvody, jimiž ale přecházíme od čtení pro potěšení ke čtenářské gramotnosti,“ odpovídá učitel. „Jakmile dítě začne chápat, že text napsal nějaký autor s jakýmsi záměrem, mířil na určité adresáty a chtěl něčeho dosáhnout, když jsou zkrátka čtenářsky ostražití, tak mohou tyto vědomosti uplatňovat i mimo četbu a sledovat touto perspektivou i televizní a filmové reportáže.“ – O tom všem učitel nejen s dětmi mluví. Dává jim příležitosti, aby to odhalily samy. „Je třeba jim ukázat, že negramotní lidé jsou ovlivnitelnější. Oproti tomu lidé, kteří čtou, mají aktivnější přístup k životu,
sdružují se v různých spolcích a organizacích, navštěvují kulturní akce a dají se hůře obelhat. Voliči, kteří jsou negramotní, jsou snáze ovlivnitelní. Na ty postačí i docela levná kampaň, aby volili toho, kdo jimi chce manipulovat. Známá schémata využívají politici i prodejci. Jakmile klesá pod určitou úroveň míra vyšší gramotnosti, je ohrožena demokracie jako taková. Za rozvojem čtenářské gramotnosti vidím tedy i tento velký cíl.“

Na článek navazuje Dílna čtení: Záporná postava a její role v příběhu

Dostupné ZDE. Kritická gramotnost o praxi, textech a kontextech (Ročník 1 – Číslo 1 – Zima 2015)

Zanechat odpověď