Jak vidíte, jakožto lingvista, roli češtiny v budoucnosti?

Obávám se, že čeština bude postupně z odborného diskurzu a vědy vlivem angličtiny vytlačována. Používání češtiny bude ovlivněno exponenciálně narůstající negramotností populace – děti málo čtou, mají proto špatnou slovní zásobu, nedokážou se výstižně vyjadřovat. V tomto směru nejsem optimista.

Vladimír Petkevič v rozhovoru pro Salon PrávaLingvista Vladimír Petkevič o svém prastrýci Vladimiru Nabokovovi: Měl dar dokonalé paměti (připravila Petra Helikarová). Dostupné na www.novinky.cz.

 

Zanechat odpověď