Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin je volným seskupením oborových profesních asociací, spolků a skupin, jež spojuje zájem o vzdělávání a proměny českého vzdělávacího systému.

Členové tohoto uskupení zastupují početné představitele různých vzdělávacích oborů a oblastí, ať již se jedná o učitele z praxe, oborové didaktiky a další odborníky.

Koalice vznikla v roce 2021 s cílem zapojit se do aktuálního procesu revizí národního kurikula, tak aby změny byly smysluplné, koncepční a aby vycházely z aktuálního stavu vzdělávacích oborů a jejich postavení ve vzdělávání.

Více ZDE

Zanechat odpověď