Článek byl publikován v časopise Ústavu pro jazyk český AV Korpus- gramatika – axiologie 09/2014.

„Cílem tohoto příspěvku je všimnout si na syntaktické rovině procesu adverbializace výrazu v záporné větě jako

jaktěživo neměl názor (SYN),

ve které výraz jaktěživo ve tvaru neutra, jenž vznikl morfologickou adverbializací, má význam ‘nikdy‘; v predikátu je ovšem tvar maskulina, ruší se tedy u výrazu jaktěživo jeho shoda se subjektem v rodě. Vedle toho ovšem existuje jako varianta i původní věta, v níž se zachovává shoda se subjektem v rodě maskulina, tedy tvar jaktěživ. Tomuto jevu byla zatím věnována malá pozornost, a to na základě jen rozsahem omezené manuální excerpce (Štěpán 1985). K podrobnějšímu výzkumu tady použijeme už především doklady z elektronického korpusu psané češtiny SYN, který ve své třetí verzi z ledna 2014 má 2 232 miliónů textových slov, slovních tvarů (tokens).“

Článek ZDE

Viz též další článek Josefa Štěpána K normě a kodifikaci shody přísudku s podmětem obsahujícím kvantitativní přívlastek.

Kategorie: Články

Zanechat odpověď