„(…) Fr. Kopečný přesvědčivě ukázal, že jak u spojení typu tisíce lidí (viz níže 2), tak u typu spousta lidí (viz 3) je „po stránce obsahové (podtr. F. K.) přívlastkem výraz udávající množství (a to přívlastkem kvantitativním). Poněvadž však vystupuje častěji jako syntaktické substantivum, zůstává po stránce formální (F. K.) základem podmětového výrazu.“[5] Z pojmu podmět obsahující kvantitativní přívlastek vylučujeme typy Tři tisíce přijely, Velká spousta zmizela, Dlouhá řada odešla. Zde číslovka tři a přídavná jména udávají rys syntaktického podstatného jména jako jiná příd. jména hodnotící (nová řada). Mluvnická shoda přísudku s podmětem je tu jednoznačná. Stranou necháváme i typ Sem se nahrnulo lidí!, v němž jde o expresívní vyjádření obsahů mnoho, spousta apod.

Pokusíme se ukázat, jak obsahová stránka podmětu s kvantitativním přívlastkem působí na přísudek tak, že přísudek přestává vyjadřovat shodu v rodě a čísle se syntaktickým podst. jménem a začíná vyjadřovat shodu neutrálním tvarem (místo Tisíce lidí zhlédly je Tisíce lidí zhlédlo aj.). Nad tímto jevem se zamyslíme z hlediska vztahu normy a kodifikace.“

Z článku v časopise Naše řeč (1986, číslo 4, s. 186-192)

Viz též příspěvek do Poradny ASČ

K normě a kodifikaci obecně viz ZDE

Kategorie: Naše řeč, Skladba

Zanechat odpověď