Z článku v Deníku Referendum:

Do popředí se zde dostávají argumenty z lingvistické oblasti. V nedávných debatách jsem zaznamenal následujících pět (výčet by měl být víceméně kompletní):

  1. Čeština přechylování vyžaduje svou gramatickou stavbou.
  2. U nepřechýlených jmen vyvstává problém, jak je skloňovat.
  3. Nepřechýlená jména způsobují nedorozumění.
  4. Nepřechýlená jména zní zvláštně a mohou způsobit posměch.
  5. Přechylování je tradiční součástí češtiny po mnoho staletí.

Všechny uvedené argumenty považuji z odborného hlediska za liché. Pojďme si je postupně rozebrat.

K tématu viz též ZDE, ZDE či ZDE.

http://denikreferendum.cz/clanek/30109-zhrouti-se-bez-prechylovani-cestina