Kolik současných českých básníků je známo širší veřejnosti? Existují vůbec takoví? Pokud ano, nebude mezi nimi chybět Petr Kukal, původně učitel, dnes ovšem (jak sám uvádí) v sedmnáctém zaměstnání, a (jak uvádějí jiní) „básník českého Twitteru“.

Básník, jenž je „spontánní, přirozený“, ale současně do svých veršů vnáší „zkušenost tavenou v aforisticky laděné příběhy s pointou“ (R. Kopáč). Básník, na kterém je „sympatické, že se neschovává za postmoderní chytristiku: jen si nezadat. On si zadává. Vykračuje do sfér, kde se vyznání může snadno zhoupnout v sentimentalitu či naivitu. Je to však znak otevřené mysli i tvůrčí odvahy“ (J. Trávníček).

Verše Petra Kukala najdete ZDE.

Svou původní profesi reflektuje Petr Kukal i dnes. V rozhovoru pro časopis Rodina a škola mj. říká:

V čem vidíš největší problémy současného českého školství?

V tom, v čem jsem ho viděl vždycky a za co mě deset let vláčeli novinami a po webech – že cílovými kategoriemi vzdělávání se místo znalostí a dovedností staly vágně formulované klíčové kompetence. Dělám teď tiskového mluvčího největší humanitní fakulty v zemi, denně se setkávám se špičkovými odborníky ve svých oborech. Archeology, egyptology, lingvisty, historiky. A vidím jasněji než kdy jindy, že bezpečná poznatková základna, která není na žádných externích úložištích, ale v hlavě, je nezbytným předpokladem pro jakýkoli intelektuální výkon. Sama o sobě ho pochopitelně nezajistí, je třeba mít i schopnost vidět souvislosti, věci kriticky posuzovat a tak dále, ale bez pevného bazálu znalostí nelze nic z toho uplatnit. Je to základní podmínka.

Jsi zastáncem toho, že teorie není na peďáku moc, jak se má všeobecně za to, ale málo. Opravdu si myslíš, že skvělý znalec literatury 19. století obstojí bez dostatečné praxe před bandou puberťáků s chytrými telefony a hloupými nápady?

Ano, ten skvělý ano. Protože jeho erudice, k níž řadím i schopnost aktualizace učiva, je prostě převálcuje. Naopak je nezaujme nikdo průměrný, kdo zná sto aktivizačních her, ale jeho znalost je mělká a povrchní. Anebo je možná zaujme. Skvěle je zabaví. Bude mít kázeň a jeho předmět bude oblíbený – aniž by žáky vybavil základní orientací ve svém oboru. Otázka je, jestli to chceme.

Další rozhovory s autorem najdete ZDE , ZDE, ZDE, ZDE či ZDE,

recenze ZDE, ZDE, ZDE či ZDE.

Jeden komentář.

Zanechat odpověď