Jako specifický a úspěšný segment literatury pro děti a mládež se za poslední roky ujal fenomén young adult. Dá se young adult nějak literárně vymezit? Nebo se jedná spíše o marketingový šuplík?

Kategorie „young adult“ či „new adult“ je fenomén zajímavý spíše z hlediska sociologického než literárněvědného. Zahrnuje čtenáře ve věku od sedmnácti do pětadvaceti let, což je věková kategorie, kterou ve své tvorbě zohledňovali již autoři v devatenáctém století. V zahraniční produkci pro ni momentálně dominuje určitý typ literárních děl (například dystopie, fantasy) a postupů (například seriálovost a sériovost). Zůstává ovšem otázkou, do jaké míry je možné rozlišit, co je odpovědí na skutečnou čtenářskou potřebu této nově definované věkové kategorie a co autorskou a ediční nabídkou, která pouze reaguje na komerční úspěšnost podobného literárního modelu. „Young adult“ tedy zatím vnímám jako marketingový štítek.

Z loňského předvánočního rozhovoru s Milenou Šubrtovou. Více zde.

 

Jeden komentář.

Zanechat odpověď