Nové číslo časopisu přináší v závěru obsah ročníku 64 (2013-14) a předtím v sedmi rubrikách celkem patnáct příspěvků. První z nich, kritickou reakci Roberta Ibrahima na maturitní materiál připravovaný MF Dnes, přetiskujeme.

Stati a články:
Robert Ibrahim: K ústní zkoušce z češtiny (Máj Karla Hynka Máchy)
Václav Hozman: Má nám i dnes Karel Kryl co sdělovat?
Marie Čechová: Paralingvální grafické prostředky
Martin Tichý: Almanach na rok 1914 po sto letech

Z praxe našich škol:
Karle Lippmann: Výuka literatury na střední škole jako četba zvláštního druhu románu

Diskuse:
Bohuslav Hoffmann: Chudák Prévert, chudák poezie

Z nové české literatury:
Vladimír Novotný: Vzhůru za knihami, ale i pozor na knihy!

Z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český:
Ivana Svobodová: O shodě ve větách typu Kde jste, děti, byly (autorka se zabývá jevem, o kterém se mj. psalo v souvislosti s maturitním didaktickým textem; tématu se na našich stránkách věnoval Jiří Kostečka, viz http://ascestinaru.cz/jiri-kostecka-komentar-k-rozhodnuti-validacni-komise-o-maturitnim-testu-2013/)

Rozhledy:
Eva Minářová: Rozloučení s profesorem Milanem Jelínkem
Alena Debická: Vzpomínání na pana profesora (věnováno prof. Karlu Hausenblasovi)
Vladimír Novotný: Z literárního muzea: Božena Viková-Kunětická
Petr Nejedlý: Plzeňská konference ve znamení dvojího stého výročí (o konferenci Dva z prvních: Jaromír Spal, Miloslav Šváb – respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky, připravené pracovníky katedry českého jazyka a literatury PedF Západočeské univerzity)
Helena Chýlová: Jubileum Jaromíra Spala
Ladislav Janovec: Inspirativní setkání v Prešově (o semináři Jazykové a metajazykové schopnosti dieťaťa, uspořádaném katedrou komunikační a literární výchovy PedF Prešovské univerzity)

Literatura:
Jiří Poláček: Podoby literární vědy (1)

Informaci připravil  -js-

Zanechat odpověď