Obsah čísla:

 

Stati a články

Jiří Kolář (1914–2002), B. Hoffmann (článek ZDE)

Analýza diskurzu ve školské praxi na příkladu z Anglie, S. Štěpáník

K problematice kánonu v literatuře pro děti a mládež, R. Malý

Hledání identity místa jako téma Slezského románu Petra Čichoně, P. Hrtánek – S. Drastík

 

Z praxe našich škol

Než se středoškolák přihlásí na češtinu pro cizince, M. Hrdlička – M. Boccou Kestřánková

 

Diskuse

Názory učitelů na psaní velkých písmen, I. Svobodová  (článek ZDE)

Další vzdělávání učitelů a působení krajských pedagogických ústavů, K. Dvořák

 

Z nové české literatury

Z domova i z ciziny, V. Novotný

 

Z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český

Homonymie a polysémie, I. Svobodová

 

Rozhledy

Životní jubileum Naděždy Kvítkové, D. Pasáčková

Z literárního muzea: Anna Maria Tilschová, V. Novotný

 

Literatura

Když se dva perou…, J. Poláček

Zanechat odpověď