Obsah čísla:

 

Stati a články

Kultivovanost mluveného projevu učitele, J. Málková (Publikujeme ZDE.)

Přes tisíc pět set stran básní Vítězslava Nezvala, B. Hoffmann

Vladimír Šmilauer: Učebnicová ikona, nebo živý vzor?, M. Šmejkalová

 

Z praxe našich škol

Spisovnost v mluvených projevech na 2. stupni základních škol, P. Sojka

 

Diskuse

Profesní příprava učitelů češtiny, M. Čechová

 

Z nové české literatury

O novinkách, ale i s návraty, V. Novotný

 

Z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český

Určování kořene slov, I. Svobodová

 

Rozhledy

Novelizace normy pro úpravu písemností, R. Adam

K významnému jubileu doc. Libuše Kubů a prof. Lumíra Klimeše, H. Chýlová

Z literárního muzea: Felix Háj, V. Novotný

Jazyk a řeč v kronice tak řečeného Dalimila, N. Kvítková

Symposium o Otokaru Březinovi, J. Poláček

„Igor Němec přěžádúcí“, B. Chybová

 

Literatura

Průzkumy čtenářů a čtení Jiřího Trávníčka, J. Holý

Jedno dílo – dva autoři?, A. Haman

O propagandě v mezioborové a historické perspektivě, J. Bartůňková

Zanechat odpověď