Obsah čísla:

Stati a články

Světový dramatik z periferie František Langer, E. Gilk

Vulgarismy v lexikálním systému i v komunikaci, P. Nejedlý

Jan Drda: tvorba ze čtyřicátých let, B. Hoffmann

Z praxe našich škol

Když se algoritmy stanou pojistným mechanismem, Z. Šalamounová (ZDE)

Diskuse

K testu jazykových dovedností žáků 6. ročníků v projektu CLoSE, F. Brož – H. Voňková

Z nové české literatury

Z našich knižních meandrů, V. Novotný

Z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český

Psaní předpon s(e)-, z(e)-, I. Svobodová

Rozhledy

Odešel František Daneš, poslední ze tří králů bohemistiky 20. století, M. Čechová

Tož tedy bez něho…, M. Hoznauer

Z literárního muzea: Karel Šarlih, V. Novotný

Literatura

Nové, korpusově založené mluvnice češtiny, R. Adam, I. Bozděchová, P. Jínová, E. Lehečková

Netradiční kniha Miloše Hoznauera, J. Holý

 

První číslo nového ročníku vyjde začátkem října.

Předplatné časopisu Český jazyk a literatura (240 Kč za ročník) vyřizuje adiservis@seznam.cz.

Objednávky se přijímají i na adrese buriankova@spn.cz

Zanechat odpověď