Možná máte pocit, že vás v literatuře o holokaustu nemůže překvapit vůbec nic. Román nizozemského spisovatele Paula Glasera Tanec s nepřítelem, jeho geneze a autorova cesta k židovství vás pravděpodobně přesvědčí o opaku. Ukázky z románu vybrala a úvod k nim napsala překladatelka Jana Červenková. Připojujeme dva rozhovory s autorem – časopisecký (vyšel v příloze Literárních novin Harmonie) a […]