Z úvodu: Život Ezopův (1557) Svazek č. 33 nazvaný Třikrát rozprávky o jednom hrdinovi vyšel v České knižnici roku 2003 (s vročením 2004). Editor Jaroslav Kolár do něj kromě Života Ezopova ( zařadil rovněž soubory vyprávění o Ejlenšpigelovi (Enšpíglovi) a Palečkovi. Pro první Seminář ČK věnovaný tomuto svazku vybíráme Život Ezopův, neboť se pyšní nejstarší tradicí a v českém kontextu stojí na […]

Kategorie: Česká, Ezop