Z úvodu:

Život Ezopův (1557) Svazek č. 33 nazvaný Třikrát rozprávky o jednom hrdinovi vyšel v České knižnici roku 2003 (s vročením 2004). Editor Jaroslav Kolár do něj kromě Života Ezopova ( zařadil rovněž soubory vyprávění o Ejlenšpigelovi (Enšpíglovi) a Palečkovi. Pro první Seminář ČK věnovaný tomuto svazku vybíráme Život Ezopův, neboť se pyšní nejstarší tradicí a v českém kontextu stojí na předělu mezi středověkou a raně novověkou podobou literatury. Je ukázkou toho, jak do českého písemnictví vstupovaly antické motivy, jejichž oprášení či (nové) objevení si obvykle spojujeme s renesancí. Ezop pochází z okolí Tróje, z krajiny Homérovy Iliady, základního příběhu řecké i římské kultury. Svou moudrost získal od pohanského božstva. Přesto jeho bajky čtou i křesťané; i ti mu přiznávají neobyčejnou moudrost. Život pak k této duchovní mohutnosti dodává výrazné, šeredné tělo se vším všudy, schopné zvracet či močit, jak dále uvidíme. Právě z tohoto kořene vyrostlo bohaté a propletené houští evropských realistických hrdinů. Proto se sluší věnovat mu pozornost.

Seminář Matouše Jalušky ZDE.

Fidlerová, Alena A. et al.: Dějiny češtiny.

Kategorie: Česká, Ezop

Zanechat odpověď