Jan Anastáz Opasek (1913, Vídeň – 1999, klášter Rohr, Bavorsko), byl římskokatolický kněz, básník, teolog a benediktinský mnich, politický vězeň, opat a později i arciopat břevnovského kláštera a také přítel a zpovědník Karla Kryla. Jeho básnické dílo je dostupné v konvolutu Život upřen do středu. Paměti s názvem Dvanáct zastavení vyšly poprvé v roce 1992 […]