Druhé číslo letošního ročníku (celkově ročník 96) se věnuje mj. fonetice, morfologii sloves a synonymii v lékařské terminologii češtiny15. století. Většinu čísla zaujímají posudky, zprávy a drobnosti. Nechybí ani jazyková poradna. V podrobnějších informacích (Ad…) se zaměříme na ty příspěvky, jež mají přímý vztah ke středoškolské výuce českého jazyka a literatury. Články Veronika Štěpánová: Fonetická problematika v jazykové […]

Kategorie: Články, Naše řeč

První číslo letošního ročníku Naší řeči je v zásadě monotematické: věnuje se téměř výlučně problematice psaní velkých písmen. To nesporně souvisí se současnými úvahami, zda by nebylo vhodné tento problematický pravopisný jev podrobit revizi a eventuálně v něm navrhnout normativní změny. Jde o téma, jež je pro praktikující češtináře 2. a 3. stupně navýsost aktuální. Články Markéta […]

Kategorie: Články, Naše řeč