„Specifický vztah má policejní slang k argotu a slangu kriminálnímu (argot vnímáme jako jazykový poloútvar definovaný především kryptickou funkcí). Je celkem logické, že značná část policejních slangových výrazů má původ právě v argotu a kriminálním slangu. Konečně právě muži zákona byli první, kteří systematicky pronikali do „tajného jazyka“ a pořizovali jeho slovníky. I to má […]

O čem psal renomovaný jazykovědný časopis před půlstoletím? Dvě malá nahlédnutí budou snad zajímavá nejen obsahově, ale i jako doklad toho, jak relativní mohou být naše soudy. V tomto případě o bigbítu. Hana Prouzová: Titul, nebo kniha? ZDE Jaroslava Krasnická: Big beat ZDE

Pro češtinu je příznačná jen málokde vídaná hojnost výskytu ustálených spojení obsahujících číselný výraz, srov. např. začít od nuly; nula od nuly pojde; pro jedno kvítí slunce nesvítí; jedna vlaštovička jaro nedělá; z jedné vody načisto; je to jasné, jako že jedna a jedna jsou dvě; udělal to jedna dvě; je to z roku raz dva; jeden […]

Článek přebíráme z časopisu Naše řeč, č. 4, 2015., uvádíme ho ZDE. Obsah čísla je dostupný ZDE.

„Bezkopcý úval známý svými hicy předlohou skici mistra Kopanici.“ Je c měkké, nebo obojetné? Tématem tohoto článku1 je psaní i/y, í/ý po c v koncovkách jmen v češtině. Jde tedy o téma pravopisně-tvaroslovné. Ve slovních tvarech skloňovaných podle měkkých vzorů se píše vždy i, například chlapci, o chlapcích, na kopci, na kopcích, holubici, holubicích, holubicím, věci, vejci, vejcích, […]

  První číslo ročníku 97 je – podobně jako poslední číslo ročníku předchozího – tematicky různorodé; obsahuje příspěvek k jazykovým variacím, dále k syntaxi přirovnávacích vedlejších vět; pokračuje ve zkoumáních fonetických; přináší tradiční posudky a zprávy o publikované odborné literatuře a poradnu. V podrobnějších informacích (ad…) se jako vždy zaměříme na ty příspěvky, jež mají bližší vztah […]

Kategorie: Články, Naše řeč

Páté číslo ročníku 96 je tematicky různorodé; obsahuje jak rozhovor (s F. Danešem), tak např. studii textologickou a fonetickou, tradiční posudky a zprávy o publikované odborné literatuře a poradnu. Toto číslo je poslední daného ročníku. Je třeba velmi vyzdvihnout skutečnost, že si redakce ukládá bez nadsázky strašlivou práci, autory tolik neoblíbenou, s vypracováním kompletního rejstříku odborných […]

Kategorie: Články, Naše řeč

Čtvrté číslo letošního ročníku (celkově ročník 96) se věnuje hojně dialektologii, též historické mluvnici a dalším, tematicky rozrůzněným oblastem; jazyková poradna přináší obligátní dva dotazy (viz níže). V podrobnějších informacích (ad…) se v těchto článcích vždy zaměřujeme na ty příspěvky, jež mají bližší vztah ke středoškolské výuce českého jazyka a literatury. V tomto čísle je jich […]

Kategorie: Články, Naše řeč

Třetí číslo letošního ročníku (celkově ročník 96) se věnuje stejně jako předešlé fonetice, resp. ortoepii, dále dialektologii, lingvistické komunikaci, mluvě Moravanů v Čechách a přenesenému pojmenování reset; dva zajímavé dotazy přináší jazyková poradna. V podrobnějších informacích (ad…) se jako vždy zaměříme na ty příspěvky, jež mají bližší vztah ke středoškolské výuce českého jazyka a literatury. Tentokrát jich […]

Kategorie: Články, Naše řeč