Cílem koncepce komunikačně orientovaného vyučování je mimo jiné připravit komunikačně kompetentní jedince, kteří budou schopni i v mluvené komunikaci přizpůsobovat svůj jazykový kód aktuální situaci, prostředí a komunikačnímu záměru1. Tomuto požadavku by ovšem měli dostát především učitelé, neboť právě oni jsou ve výuce iniciátory, organizátory a hodnotiteli komunikace žákovské. Platí to pro všechny učitele, zejména však […]

Publikováno v časopise Český jazyk a literatura, 2/2017 Článek ZDE

Kategorie: Články

Příspěvek se zaměřuje na oblast diskurzu a přidružených témat. Jeho hlavním cílem je poukázat na význam problematiky diskurzu ve výuce češtiny a vymezit pojmy, s nimiž se učitel v této oblasti v praxi setkává. Více ZDE. Publikováno v časopise Český jazyk a literatura, č. 5, 2016

Tímto příspěvkem začínáme listování staršími čísly časopisu Český jazyk a literatura. Budeme z nich vybírat zejména články vztahující se ke školní praxi. Chceme se soustředit na texty obsahově stále živé a metodicky trvale podnětné. Slangové výrazy středoškoláků jsou v tomto ohledu ideálním startem – zahrnují totiž nejen autorovy myšlenky a zkušenosti, ale také konkrétní práci […]

  OBSAH Stati a články Češtinářovy problémy s hoaxem, phishingem, fejkovými hodinkami a nejen s tím vším Jiří Kraus… 1 Duše v kleci Ladislava Lederbuchová…6 Metamorfózy postav a deformace lidskosti v prózách Zuzany Brabcové Vladimíra Brčáková…13   Z praxe našich škol Válka proti superkrávám jako název knihy pro děti a mládež? Martina Šmejkalová …20   Diskuse Dráždivé děti křičíce […]

Kategorie: Články, Články

Vzhledem k tomu, že čtenáři našich stránek se vracejí i k obsahu starších čísel časopisu Český jazyk a literatura, doplňujeme ročníky 2013 a 2014. ČJL 2/2013 Stati a články K dnešní aktualizaci díla Jaroslava Vrchlického, J. Peřina Interaktivita čtenářství, O. Chaloupka Náměty k interpretaci Durychova díla, K. Komárek Výuka českého jazyka v zahraničí, M. Hrdlička Z praxe našich […]

Kategorie: Články

Obsah Stati a články Jeroným Pražský – meteor i stálice, V. Viktora Problematika diskurzu jako nové téma pro školní praxi, S. Štěpáník – S. Schneiderová Specifika literárních toponym, Ž. Dvořáková K principu analogie ve výuce českého tvarosloví, M. Hrdlička   Z praxe našich škol Školní literární kánon, O. Hník   Diskuse Náleží Hledání Aljašky adolescentnímu čtenářstvu?, A. […]

Obsah čísla ZDE.

„Základní princip geocachingu spočívá v hledání ukrytých schránek, které se nazývají geocache, též cache (v češtině keš i keška), jejichž zeměpisné souřadnice jsou uloženy v systému WGS 84. Po objevení keše si hráči na speciální internetové stránce mezi sebou sdělují různé informace či zážitky při hledání schránky. Člověk zabývající se geocachingem bývá označován slovem geocacher, česky geokačer […]