Tímto příspěvkem začínáme listování staršími čísly časopisu Český jazyk a literatura. Budeme z nich vybírat zejména články vztahující se ke školní praxi. Chceme se soustředit na texty obsahově stále živé a metodicky trvale podnětné. Slangové výrazy středoškoláků jsou v tomto ohledu ideálním startem – zahrnují totiž nejen autorovy myšlenky a zkušenosti, ale také konkrétní práci žáků.

„Jak si jistě vzpomínáte, naše třída byla před časem seznámena s článkem Slangové výrazy žáků od Květy Rysové (šlo v něm o žáky základních škol). Zaujal nás natolik, že jsme se rozhodly zjistit, jaké výrazy používají studenti dvou gymnázií a jedné střední odborné školy v Praze. Zvolily jsme metodu anonymních dotazníků, které obsahovaly 16 otevřených otázek. Byly voleny z konverzačních okruhů, u nichž jsme předpokládaly vysoký výskyt slangismů. Tato metoda nám umožnila získat informace, na něž jsme se nemohly ptát přímo, a anonymita nám zaručila autentičnost odpovědí. Respondenty byli studenti kvinty a sexty pražských osmiletých gymnázií (Gymnázium J. Seiferta a Gymnázium Nad Alejí) a žáci 1. ročníku Střední policejní školy v Praze. Věk těchto studentů se pohybuje mezi 15–17 lety. Průzkumu se celkem zúčastnilo 45 dotazovaných.“

Článek byl otištěn v čísle 1 roč. 2004/5.

Jeden komentář.

  1. Josef Soukal napsal:

    Pro zajímavost: Petr Sádlo: Needneš tu kořist, nebo ji greednu já? Komunikace hráčů
    počítačových her s využitím adaptovaných anglických sloves

    http://jazykovednesdruzeni.cz/JA_1216_1_2.pdf

Zanechat odpověď