Nejnovější číslo ČJL přináší v uvedených rubrikách tyto texty:

Stati ačlánky

E. Morochovičová – J. Kraus: O jedné krajní tendenci stylu současných médií
I. Pokorná: Didaktická vybavenost čítanek pro 6. ročník základní školy
J. Nová: Mění se lexikum mládeže?
B. Hoffmann: Mikoláš Aleš a literatura

Z praxe našich škol

H. Průžová: Na okraj hodnocení slohových prací

Diskuse

Z. Suda: Stylizační variace

Z nové české literatury

V. Novotný: Máme poezii, máme prózu

Z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český

I. Svobodová: Číslovky 2

Rozhledy

M. Čechová: Odešel Vlastimil Styblík
I. Bozděchová: Gramatika a korpus 2012
J. Poláček: Společnost Jiřího Mahena

Literatura

M. Šmejkalová: Nadčasové úvahy o řeči
A. Haman: Literární teorie a historie, která ohrožuje samu sebe
R. Adam: K přemýšlení o jazyce
V. Hozman: Čeština – řeč a jazyk: 3. vydání
J. Poláček: Česká literatura a jazz

Podrobněji ad:

E. Morochovičová – J. Kraus: O jedné krajní tendenci stylu současných médií

Článek se zabývá fenoménem tzv. gonzo žurnalismu, stylově silně příznakového žánru hudební publicistiky. Autoři uvádějí řadu konkrétních příkladů, jak se tento druh alternativních publicistických textů zabydluje v češtině, a uvádějí didaktické souvislosti problematiky.

J. Nová: Mění se lexikum mládeže?

Článek uvádí vybrané lexikální elementy běžně mluveného jazyka patnáctileté mládeže ze severovýchodních Čech, jak je zachytil dotazníkový výzkum z r. 2012. Výsledky se porovnávají s podobným výzkumem, který proběhl pro Český jazykový atlas v letech 1973–75. Pro učitele češtiny jsou zjištěné výrazy (zejména argotické), jež užívají jejich žáci, jistě velmi zajímavé a poučné.

H. Průžová: Na okraj hodnocení slohových prací

Zásadní článek členky ASČ, který se vrací k výsledkům centrálního hodnocení maturitních slohových prací v r. 2012 a přináší další pohled na problematiku očima hodnotitele. Tento text vznikl úpravou příspěvku, který byl již publikován na webu Česká škola a v blízké budoucnosti bude zveřejněn i na webu ASČ. Zjištění, jež autorka uvádí a dokládá citáty z konkrétních slohových prací, plně korespondují s poznatky, které již publikovali jiní centrální hodnotitelé: a) stylizační úroveň značné části středoškolské populace je bez nadsázky otřesná; b)  projekt CeHoPP 2012 byl až na zcela ojedinělé omyly hodnotitelů naprosto korektní; c) hodnocení odpovídalo kvalitám slohových prací. Z rozsáhlého textu ocitujme snad nejzávažnější myšlenku: „[…] musí být jasné, že stav, kdy maturitu – slovy jedné kolegyně ze ZŠ – dostane každý, kdo má jméno a tělo (a dostane se předtím bez přijímacích zkoušek na střední školu), je neudržitelný.“

V. Novotný: Máme poezii, máme prózu

Další pokračování populární rubriky. V tomto čísle autor nejprve poukazuje na pokles kulturnosti národa a cituje přitom tato slova I. Binara: „Národ mě neposlouchá, nemá čas, jsou slevy, národ šel nakupovat…“ Přesto kvalitní tituly vznikají a jsou vydávány. Novotný v tomto čísle ČJL analyzuje nejnovější poezii Kamila Boušky, Jany Orlové a Josefa Kroutvora a prózu Pavla Bušta, Evžena Bočka, Zuzany Brabcové a Petra Koudelky. Nová próza Petry Hůlové Čechy, země zaslíbená dostala od recenzenta poněkud na frak.

I. Svobodová: Číslovky 2

V druhé části jazykové poradny k problematickým tvarům číslovek se autorka zaměřuje na typy 1001 obraz / 1001 obrazů, 121 úředník / 121 úředníků, 103 ženy / 103 žen, čtyřicet jeden žák / čtyřicet jedna žáků. Opírá se přitom o ČNK.
A jak je tedy správně spojení čtyři sta šedesát jeden mramorový schod / čtyři sta šedesát jeden mramorových schodů třebas v 7. pádě? Nahlédněte do ČJL 4, 2013!

M. Čechová: Odešel Vlastimil Styblík

Šéfredaktorka časopisu Český jazyk a literatura a dlouholetá spolupracovnice i přítelkyně známého bohemisty, autora učebnic, didaktika, popularizátora vědy o češtině se loučí za celou komunitu bohemistů se skvělým odborníkem a laskavým člověkem, jehož jméno i dílo znají všichni, kdo vystudovali náš obor – a nejen ti.

M. Šmejkalová: Nadčasové úvahy o řeči

Podrobná recenze knižní publikace M. Čechové „Řeč o řeči“. V této práci se naše přední bohemistka a zaměřuje na oblast lingvistické bohemistiky a lingvodidaktiky. Recenzentka zvlášť vyzdvihuje poslední část publikace, nazvanou „Medailony bohemistů – učitelů učitelů“.

V. Hozman: Čeština – řeč a jazyk: 3. vydání

Zcela rozebraná první dvě vydání publikace kolektivu autorů pod vedením M. Čechové svědčí o potřebnosti takové příručky i o jejích kvalitách. V Hozman postihuje v recenzi nejdůležitější změny a rozšíření, jež se v nejnovějším vydání této užitečné knihy objevují.
Aktualizované znění ocení nejen učitelé a studenti českého jazyka, ale jistě i ta část české veřejnosti, jíž není jejich mateřština lhostejná, konstatuje v závěru recenzent.

Jiří Kostečka

3 komentářů.

 1. Jaroslav H. napsal:

  Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

  JH

 2. Jaroslav H. napsal:

  Dobrý den, na jakých prodejních místech se dá tento časopis sehnat?

  Děkuji za odpověď, JH

  • Jiří Kostečka napsal:

   Dobrý den i Vám. Nevím, z kterého jste města či místa v České republice. V Praze je aktuální výtisk vždy k dispozici v ulici Ostrovní 30, Praha 1 (prodejna SPN, a.s.); otvírací doba: pondělí až pátek 10–18 hod. Na této adrese (PSČ 110 00) si lze časopis též objednat nebo předplatit.
   Pro mimopražské zájemce je nejjednodušší kontaktovat redaktorku ČJL p. Miladu Buriánkovou na e-mailové adrese buriankova@spn.cz.
   JK

Zanechat odpověď