„Začněme naslouchat hlasu rozumu. Seznamme se s nevyvratitelnými vědeckými fakty a zastavme šíření populistických hesel,“ říká Lukáš Bůžek ve svém blogu na Aktuálně.cz. Snaha o argumentaci podloženou vědecky prokázanými fakty a věcná polemika s populistickými hesly a mnohdy hluboko zakořeněnými předsudky o vzdělávání je společným jmenovatelem všech autorových textů – ať již se jedná o otázky rané selekce v českém školství, role učitele ve výuce, nebo problematiku významu vědomostí v učení.

Lukáš Bůžek je vystudovaný sociolog, který již dvacet let vyučuje anglický jazyk na gymnáziích a základních školách. Jeho texty nepatří k lehké četbě. Pozorný čtenář – ať již s autorem souhlasí, nebo ne – si v nich inspiraci a poučení najde.

K čemu jsou našim žákům ve 21. století vědomosti? a další blogy na webu Aktuálně.cz.

Zanechat odpověď