Asociace středoškolských češtinářů přijala nabídku Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky na spolupráci, zejména v oblastech bohemistického poradenství a maturitní zkoušky. ASČ bude např. konzultovat s ÚJČ složitější a dosud neřešené dotazy, jež budou přicházet do její nově zřízené rubriky Poradna. Nabídnou též svého člena či členy do maturitní expertní komise s cílem vnést do její práce užitečné pohledy praktiků z terénu (ve validační komisi již členové ASČ jsou).

Pro bližší informace uvádíme příslušnou tiskovou zprávu, jež byla publikována na webu AV ČR dne 2. září 2013 (dostupná na http://avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/130902-jazykove-poradny-pro-podzimni-maturity.html):

S blížícím se termínem podzimních maturit se Ústav pro jazyk český (ÚJČ) AV ČR a Asociace středoškolských češtinářů rozhodly propojit své jazykové poradny. Požádat o názor či radu mohou nejen studenti, ale také jejich učitelé. Obě poradny jsou připraveny konzultovat konkrétní sporné jazykové jevy a vyjádřit se i k jejich didaktickým aspektům. „Ústav pro jazyk český letos o prázdninách uzavřel smlouvu o spolupráci s CERMATem a začal se aktivně podílet na přípravě dílčích zkoušek společné části maturity z českého jazyka a literatury,“ říká ředitel ústavu doc. Karel Oliva. 

Předmětem spolupráce je například konzultační činnost odborníků ÚJČ AV ČR v rámci expertních týmů při přípravě zkoušky, spolupráce na tvorbě úloh a zadání pro zkoušku a také účast pracovníků ÚJČ AV ČR ve validačních komisích CERMATu. „Maturitní zkouška je vyvrcholením středoškolského studia. Přistupujeme k takovému úkolu velmi zodpovědně, proto jsme se rozhodliúzce spolupracovat i s předními didaktiky českého jazyka,“ dodává doc. Karel Oliva.

 Oddělení jazykové kultury ÚJČ AV ČR provozuje poradenství na speciální telefonické lince +420 257 531 793 a zvláště prostřednictvím Internetové jazykové příručky na webu http://prirucka.ujc.cas.cz/ . Nově založená poradna při Asociaci středoškolských češtinářů bude odpovídat na e-mailové dotazy týkající se jakéhokoli jazykového, slohového či literárního problému, který souvisí s výukou češtiny na středních školách, a to na adrese poradna@ascestinaru.cz nebo v online diskusích na webu http://ascestinaru.cz/ .Předseda Asociace středoškolských češtinářů PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D., uvedl: „ Lze nám například zasílat k posouzení slohovou práci, která je z jakéhokoli důvodu hodnotitelsky obtížná, klást dotazy k metodice výuky složitější látky nebo konzultovat způsob klasifikace.“
Odborníci z ÚJČ AV ČR nyní připravují k vydání Akademickou příručku českého jazyka, která se stane protějškem a doplňkem Pravidel českého pravopisu. Poslední pravopisná úprava v češtině byla provedena před dvaceti lety. V souladu s těmito změnami pracuje ÚJČ AV ČR také na novém znění státní normy o úpravě písemností ČSN 01 6910, podle níž se ve školách učí např. obchodní korespondence. ÚJČ AV ČR je zároveň odborným garantem Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy, kterou každým rokem organizuje Akademie věd ČR v rámci projektu Otevřená věda.
Kontakty:
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D.; Ústav pro jazyk český AV ČR, e-mail: pravdova@ujc.cas.cz; tel.: +420 225 391 426, +420 257 533 756
PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.; Asociace středoškolských češtinářů; e-mail: kostecka@ascestinaru.cz tel.: +420 776 306 451
Připravil: Ústav pro jazyk český AV ČR

Zanechat odpověď