Na žádost řady kolegů zveřejňujeme seznam českých slov, jejichž význam činí podle dlouholetého výzkumu Jiřího Kostečky problémy gymnazistům (a lze tedy s jistotou předpokládat, že i středoškolákům z jiných typů škol).[1]

Při samotné výuce lze znalost významu méně frekventovaných českých slov testovat. Pokud zadáváme celé třídě konkrétní titul k četbě (což je patrně didaktická nutnost, mají-li se následné interpretace zúčastnit všichni žáci), můžeme prověřit osvojení významu slov kratším písemným testem. Rodilý mluvčí musí znát význam či významy slova i bez kontextu, a to zcela přesně – nestačí tedy vymezit např. význam slova houně jako „jakási deka“ nebo příkrý jako „jde to do kopce“. Řešitel může význam slova vymezit uvedením jeho synonym či antonym, vytvořením krátké věty, do níž slovo zapojí či slovníkovým popisem významu.

Následující seznam uvádí jen slova českého původu (nebo zcela zdomácnělá) a většinou taková, jež jsou většinou jen nepatrně mimo centrum české slovní zásoby; pokud jsou uvedeny historismy či archaismy, pak jen takové, jež se vyskytují právě v umělecké literatuře.

Bylo by přínosné, kdyby do tohoto seznamu přispěli další středoškolští češtinářů. Kritériem pro zařazení „kandidáta“ je učitelovo zjštění, že význam nezná (nebo zná jen mlhavě) třetina třídy. Je zjevné, že rozsah slovní zásoby středoškoláků, a to jak aktivní, tak pasivní se již roky zmenšuje. Kdo jiný by s tím měl něco efektivního udělat, když ne my češtináři?

Seznam 

balamutit, bažit, bezbřehý, bezděčně, bodrý/bodře, brojit, býlí, bytelný
cudný
dlít, dobírat si koho, důtklivě, durdit se, dýha
haluz, horlivý, hoře (tj. lítost), houně, hvozd
chmury, chrabrý, chřípí
jho, jihnout, jímavý, jízlivý
kasat se, kazajka, klání, klopit (=platit), kloudný, komolit, konejšit, koukol, kromobyčejný, kusý, kyprý
láce, lačný, lamentovat, láteřit, ledabylý, ležérní, lítý, lkát, lnout, lomozit, lpět, lynčovat
mamon, mdlý, mimoděk, mozolnatý
nádavkem, nasnadě, (natahovat) moldánky, nedůtklivě, nejapný, nekalý, nepřeberný, niterný, notný/notně
obezřelý, okounět, osiřelý, osnovat, osočit, ostýchavý, otálet, otrapa
perný, pitvorný, podroušený, pohnutka, pojednat (co jako co), pokání, pokolení, pokorný, pokoutně, pokradmu, ponurý, pookřát, pořízek, pověra, poshovět, postoupit (co komu), potutelný, povlovný, požívat (čeho), proradný, prchlivý, proslul, předčit, předpojatý, přemítat, příkrý (kopec), příkře (mluvit), připadnout (tj. přijít na něco), přitakat, purpur, pýřit se
rmoutit se, roubík, rozšafný, rubáš, rusý
sedlina, schlíplý, slídit, slynout, smilstvo, slout, smýknout (se), spásný, spiknutí, spílat, srdnatý, stávající, stmelit, strádat, střenka, střezte se (čeho), sudí, svérázný, svízel
šalba, šev, šídlo, štulec
těkavý (člověk), titěrný, tklivý, tresť, trudný, trýznit, tužit se
úděl, uhranout, ukoptěný, unylý, úlisný, upejpat se, úporný, úskalí, uštěpačný, útlocitný
vesměs, vetchý, vilný, vískat, výsada, výspa, vystříhat se (čeho), vzývat
zadávit, záhy, zakabonit se, zakolísat, záludný, záminka, zapovědět (zapovídat), zarputilý, zapřísáhlý, zášť, zavilý, zcepenět, zesinat, zevloun, zevrubný, zkoprnět, zkormoucený, zmerčit, zpupný, ztéci (hradby), ztepilý.


[1] Průběh a výsledky tohoto výzkumu byly zveřejněny v časopise Český jazyk a literatura, č. 3, 2007-2008).

10 komentářů.

  1. Josef Soukal napsal:

    Komentáře z FB:

    Monika Stehlíková Eldorádo je zlobení a nepořádek, niva sýr, Siréna houká první středu v měsíci aneb proč by třeťačky nechtěly, aby jim někdo říkal Apollinairovu Devátou tajnou báseň.

    Ruth Konvalinková Marnivý je marný, zimník je slovo cizí pro 32 z 32 gymnazistů…

  2. vicko of coly napsal:

    kazdyho holt nebavi cist stary knizky, neda se nic delat, ale mladi si osvojuji novou slovni zasobu (ztopit, pofelit, felit, žbre, pobrčet, válec, mrdoza, atd) a vsadim se, ze lide z 80. Let a mene nemaji ani paru, vo co go. Nemuzete byt jak krestani a nutit lidi zustat na miste stejnych znalosti. Peace out, oldschoolaci 🙂

Zanechat odpověď