Na žádost řady kolegů zveřejňujeme seznam českých slov, jejichž význam činí podle dlouholetého výzkumu Jiřího Kostečky problémy gymnazistům (a lze tedy s jistotou předpokládat, že i středoškolákům z jiných typů škol).[1]

Při samotné výuce lze znalost významu méně frekventovaných českých slov testovat. Pokud zadáváme celé třídě konkrétní titul k četbě (což je patrně didaktická nutnost, mají-li se následné interpretace zúčastnit všichni žáci), můžeme prověřit osvojení významu slov kratším písemným testem. Rodilý mluvčí musí znát význam či významy slova i bez kontextu, a to zcela přesně – nestačí tedy vymezit např. význam slova houně jako „jakási deka“ nebo příkrý jako „jde to do kopce“. Řešitel může význam slova vymezit uvedením jeho synonym či antonym, vytvořením krátké věty, do níž slovo zapojí či slovníkovým popisem významu.

Následující seznam uvádí jen slova českého původu (nebo zcela zdomácnělá) a většinou taková, jež jsou většinou jen nepatrně mimo centrum české slovní zásoby; pokud jsou uvedeny historismy či archaismy, pak jen takové, jež se vyskytují právě v umělecké literatuře.

Bylo by přínosné, kdyby do tohoto seznamu přispěli další středoškolští češtinářů. Kritériem pro zařazení „kandidáta“ je učitelovo zjštění, že význam nezná (nebo zná jen mlhavě) třetina třídy. Je zjevné, že rozsah slovní zásoby středoškoláků, a to jak aktivní, tak pasivní se již roky zmenšuje. Kdo jiný by s tím měl něco efektivního udělat, když ne my češtináři?

Seznam 

balamutit, bažit, bezbřehý, bezděčně, bodrý/bodře, brojit, býlí, bytelný
cudný
dlít, dobírat si koho, důtklivě, durdit se, dýha
haluz, horlivý, hoře (tj. lítost), houně, hvozd
chmury, chrabrý, chřípí
jho, jihnout, jímavý, jízlivý
kasat se, kazajka, klání, klopit (=platit), kloudný, komolit, konejšit, koukol, kromobyčejný, kusý, kyprý
láce, lačný, lamentovat, láteřit, ledabylý, ležérní, lítý, lkát, lnout, lomozit, lpět, lynčovat
mamon, mdlý, mimoděk, mozolnatý
nádavkem, nasnadě, (natahovat) moldánky, nedůtklivě, nejapný, nekalý, nepřeberný, niterný, notný/notně
obezřelý, okounět, osiřelý, osnovat, osočit, ostýchavý, otálet, otrapa
perný, pitvorný, podroušený, pohnutka, pojednat (co jako co), pokání, pokolení, pokorný, pokoutně, pokradmu, ponurý, pookřát, pořízek, pověra, poshovět, postoupit (co komu), potutelný, povlovný, požívat (čeho), proradný, prchlivý, proslul, předčit, předpojatý, přemítat, příkrý (kopec), příkře (mluvit), připadnout (tj. přijít na něco), přitakat, purpur, pýřit se
rmoutit se, roubík, rozšafný, rubáš, rusý
sedlina, schlíplý, slídit, slynout, smilstvo, slout, smýknout (se), spásný, spiknutí, spílat, srdnatý, stávající, stmelit, strádat, střenka, střezte se (čeho), sudí, svérázný, svízel
šalba, šev, šídlo, štulec
těkavý (člověk), titěrný, tklivý, tresť, trudný, trýznit, tužit se
úděl, uhranout, ukoptěný, unylý, úlisný, upejpat se, úporný, úskalí, uštěpačný, útlocitný
vesměs, vetchý, vilný, vískat, výsada, výspa, vystříhat se (čeho), vzývat
zadávit, záhy, zakabonit se, zakolísat, záludný, záminka, zapovědět (zapovídat), zarputilý, zapřísáhlý, zášť, zavilý, zcepenět, zesinat, zevloun, zevrubný, zkoprnět, zkormoucený, zmerčit, zpupný, ztéci (hradby), ztepilý.


[1] Průběh a výsledky tohoto výzkumu byly zveřejněny v časopise Český jazyk a literatura, č. 3, 2007-2008).

10 komentářů.

 1. Zdeněk Bělohlávek napsal:

  Podle toho, co jsme se na vejšce učili v lexikologii, bych řek, že jde o jednu z vývojovejch tendencí, proti který se uměle nedá nic dělat. Tyhle slova nezaniknou, ale posunou se do knižní vrstvy. Vy je denně používáte? Říkáte žákům, že ta vomluvenka vod doktora je šalba? Navíc jak víte, že se rozsah slovní zásoby středoškoláků zmenšuje? Student vám klidně může přiznat, že podváděl a že vomluvenka je fejk. Takže jedno slovo out, druhý in, ne?

 2. ročník 1967 napsal:

  A jak jste na tom s archaismy vy? Znáte významy všech těchto slov? Jestli ne, tak asi málo čtete, flákáte se na fejsbuku, paříte morbidní hry a fetujete. 😉
  strdí, halapartna, arci, škamna, drahný, šlojíř, věru, silozpyt, žernov, lazebník, markytánka, řemdih, hněvník, nyvá, čmýra, klůcek, žírný

  Za posledních pětadvacet let se svět změnil tak, jako dřív za celá století. Žijeme ve vizuální době. V jednom tříminutovém hudebním klipu nebo jednom dílu anime se toho stane tolik, co za celou knihu. Co se nezměnilo, je styl výuky českého jazyka a literatury. Pořád budeme nutit třináctileté děti číst Babičku a Nikolu Šuhaje loupežníka, i když je to pro ně stejně nepochopitelné a nudné jako pro nás Naruto nebo Transformers.
  Možná by motivaci zvýšilo, kdyby na seznamech doporučené četby nebyla pod 20. stoletím literatura 19. století a pod 21. stoletím 20. století (přičemž z jeho druhé poloviny už skoro nic a z 21. století reálně nic). Češtinářky dočetly nejdál k Vieweghovi a Coelhovi, jinak si to neumím vysvětlit.
  Maturitní seznamy jsou něco jiného, to chápu, středoškolák se musí trochu orientovat, ale opravdu je nutné přečíst všech 250 nebo kolik stran Kříže u potoka? Nestačí se naučit stručný obsah a zařazení? Já nevím, jak si učitelé představují „motivaci ke čtení“, ale už za nás byla literatura otravný předmět i pro ty, co četli hodně a rádi. Třeba pro mě. Nechte je číst, co chtějí, a bavte se s nimi o tom. A sem tam vyjděte na vzduch a rozhlídněte se kolem sebe. Je rok 2015. 😉

 3. Petr napsal:

  Jakožto učitel českého jazyka jsem uskutečnil krátkodobý průzkum slovní zásoby u studentů vyššího stupně gymnázia, založený jak na vyjádření synonymity, tak na vysvětlení významu slov. Všechna slova, jež jsem ve výzkumu použil, dlouhodobě patří jen mírně mimo jádro slovní zásoby. Záměrně jsem vybíral převážně slova českého původu. Výsledkem je tento seznam pěti set slov, která byla mnou vyhodnocena jako nejvíce problematická v tom smyslu, že studenti s jejich významem namnoze nejsou obeznámeni, ačkoliv by být téměř bezpodmínečně měli.

  Baculatý, balamutit, balast, bazírovat, bázlivý, bažit, bdít, bedlivý, belhat se, bezbřehý, bezděčně, bezelstný, bezostyšný, bezpáteřní, bezprizorní, bezprostřední, bezútěšný, bezuzdný, blekotat, bloumat, blouznit, bobtnat, bodrý, boubelatý, brojit, brunátný, bryskně, buclatý, bujarý, bujet, bujný, burácet, bytelný, častovat, čechrat, čepýřit se, čišet, cloumat, cudný, cválat, dáchnout si, darmošlap, darmožrout, dlít, dobírat si, domýšlivý, dout, duchaplný, durdit se, dušovat se, důtklivý, dýha, dýchavičný, dychtivý, falírovat, fortelný, furiant, galeje, halasný, hamižný, handrkovat se, hanobit, hartusit, hašteřit se, hlaholit, hníst, hojný, holedbat se, horlivý, hořekovat, hromotluk, hříčka, hřímat, hřmotný, hutný, hvozd, chlácholit, chlípný, chmurný, choulostivý, chrabrý, chřadnout, churavět, chvástat se, chvost, jalový, ješitný, jihnout, jímavý, jízlivý, kajícník, kasat se, kasírovat, kát se, kazajka, klání, klestit, klevetit, klimbat, klížit, klohnit, klokotat, klopýtnout, kloudný, kňourat, komíhat, komolit, konejšit, korpulentní, kostrbatý, košatý, krabatit se, krkolomný, kromobyčejný, kropenatý, krušný, křečkovat, křepký, křiklavý, křivolaký, kusý, kverulant, kvílet, kyprý, lačný, lakonicky, lamentovat, láteřit, lavírovat, laxní, ledabylý, lemovat, ležérní, líbezný, licoměrný, liknavost, linout se, lítý, lkát, lomcovat, lomozit, lopotit se, lpět, malátný, malicherný, mamon, markantní, marnotratný, mdlý, meldovat, mentorovat, morbidní, mrzký, mrzutý, nabubřelý, nadutý, napučený, naroubovat, náruživý, nařknout, nedůtklivě, neduživý, nejapný, nekalý, nelida, nemotorný, neoblomný, neohrabaný, neomalený, nepříčetný, nepřístojný, nerudný, nesmělý, netaktní, netečný, nevraživost, nevrlý, nevyzpytatelný, niterný, nohsled, notně, nuzný, obdobný, obhroublý, obstojně, obžerství, odměřený, odtažitý, odulý, ochromit, ojíněný, okounět, omšelý, opájet se, oplzlý, oprátka, oprýskaný, opuchlý, osidlo, osiřelý, osobovat si, osočit, osopit se, ostouzet, ostražitý, ostýchavý, ošemetný, otálet, otrapa, otrkaný, otrlý, ožehavý, pahýl, pachtit se, palčivý, papaláš, pech, pendlovat, perný, peskovat, pídit se, piplat se, pitvořit, plahočit se, plachý, pletichář, ploužit se, plytký, pobídka, poddajný, podjatý, podlý, podvracet, pohnutka, pohroužení, pochlebovat, pokání, pokárat, pomíjivý, pokolení, pokorný, pokoutně, pokynout, polemizovat, ponoukat, ponurý, pookřát, popudlivý, posečkat, posléze, pověra, povolný, potírat, poťouchlý, potměšilý, potutelný, pozdvižení, pranýřovat, prodlévat, proradný, prostoduchý, prostopášný, prostořeký, prozíravý, prchlivý, prýštit, prznit, předjímat, předpojatý, překotný, přemítat, přezíravý, přičinlivý, příkoří, příkrý, příměr, přitakat, pýřit se, remcat, reptat, robustní, ronit, roubík, rozčarovaný, rozdmýchat, rozeklát, rozfofrovat, rozjařený, rozkolísaný, rozlícený, rozmařilý, rozmíška, rozmrzelý, rozplizlý, rozpustilý, rozšafný, roztodivný, roztržitý, rozverný, rozvláčný, rubáš, ruměnec, rumiště, rusý, ržát, sálat, sápat se, sezdat, shovívavý, schlíplý, sinalý, sípat, skanout, skličující, skopičiny, skotačit, skrumáž, skučet, sličný, slídit, směrodatný, smilstvo, smýkat, souznění, soužení, spanilý, spílat, spočinout, srdnatý, sršet, stanout, stonat, strádat, strnulý, střapatý, střečkovat, střenka, svíjet se, supět, svár, svérázný, sveřepý, svízel, subtilní, svolný, svornost, svraštit, šatlava, šev, šibalský, šinout se, škemrat, škobrtnout, škudlit, šlechetný, šourat se, špalír, šramot, štěbetat, štěpit se, štkát, šveholit, švitořit, svízelný, těkavý, tetelit, těžkopádný, tipec, titěrný, tklivý, toporný, tradovat, trampoty, trmácet se, trnout, trudnomyslnost, trýznit, třeskutý, třímat, tvrdošijný, úděl, uhranout, ukřivděný, úmorný, unylý, úlisný, úlitba, upejpat se, úpěnlivě, upjatý, úporný, urputný, usebranost, úskalí, úskočný, ustavičně, ušlechtilý, ušmudlaný, uštěpačný, utkvět, útlocitný, ututlat, uzardění, úzkoprsý, uzmout, uzurpovat si, vachrlatý, vehementně, věhlasný, velkorysý, veřeje, vesměs, vetchý, všetečný, vyčpělý, vydřiduch, vykutálený, výsada, vysmýčit, výspa, výstřední, vyšisovaný, vyšňořený, vytanout, vzedmout se, vzpouzet se, vzpříčit se, vzpurný, vzývat, zabřednout, zádumčivý, zahálčivý, záhy, zajíkat se, zakabonit se, zakolísat, záludný, zámožný, zanícený, zápolit, zapřísáhlý, zapšklý, zarmoutit, zarputilý, zasvěcený, zášť, zatvrzelý, zavile, zbabrat, zcepenět, zdrženlivý, zduřelý, zemdlelý, zesinat, zevlovat, zevrubný, zhrzený, zhuntovat, zhýralý, zimomřivý, zjitřený, zkoprnělý, zkormoucený, zkostnatělý, zkroušený, zluftovat, zmátořit se, zmerčit, zmítat se, zohavit, zohyzdit, zosnovat, zpackat, zpěčovat se, zplihlý, zpupný, zpustošit, ztéct, ztepilý, zubožený, zurčet, zvlčilý, zželet se, žadonit, žalostný, žíhat, žinantní, žoviální

 4. Jan napsal:

  A kde si myslíte, že ten problém tkví? Děcka nečtou, v lepším případě sedí u fejsbůku, kde zahánějí nudu, nebo pařej morbidní hry, v horším případě hulí, fetujou a kalí. Nemusím být pedagog na to, abych byl přesvědčen o tom, že se české školství zmítá v marazmu. Vidím kolem sebe samé mladé demotivované jedince, jejichž jediným zájmem je uspokojovat pohlavní pudy a věnovat se různorodým chlípným záležitostem.

  • Rains napsal:

   Jsou i děcka, která zvládají jak sedět u facebooku a pařit morbidní hry, tak i hulit a kalit, a zároveň i hodně číst. Opravdu se to dá zvládat všechno najednou, takže v tom problém není. Problém je, že většina ztratila zájem věnovat se čtení, popř. jakémukoliv sebevzdělávání, protože k tomu není nucena dobou. Může za to nedostatek motivace, nic jiného.

 5. forejt napsal:

  Před týdnem jsem s překvapením zjistil, že NIKDO ze sexty našeho gymnázia nezná význam slov karabáč a valuta.

Zanechat odpověď