Aktualizace 27. 7. 2022: Po šesti letech se opětným publikováním výchozího příspěvku vracíme k tématu, jež nepřestává být aktuální, zejména pro školy.

Nově doplňujeme odkaz na pozdější příspěvek Luboše Veselého a Vojtěcha Veselého.

Tímto příspěvkem předznamenáváme přetištění článků a studií, jež jsou věnovány kodifikaci, popř. tématům s kodifikací volně souvisejícím. Zařadili jsme do něj texty publikované v posledním dvacetiletí. Naším cílem je zpřístupnit pohledy odborníků zájemcům z řad učitelů a veřejnosti.

Za souhlas s přetištěním jednotlivých příspěvků upřímně děkujeme jednak autorům, jednak vydavatelům, především redakci časopisu Slovo a slovesnost.

V případě, že je text volně dostupný, přetiskujeme pouze krátkou ukázku a odkaz.

Usilovali jsme o zachycení odlišných názorů na danou tematiku, respektovali jsme i doporučení některých autorů na doplnění celého souboru; uvítáme ovšem upozornění na další podnětné materiály.

Postupně přetiskneme tyto články či studie:

František Čermák: Obecná a spisovná čeština: Poměr, funkce a metodologie

František Čermák: Obecná čeština: je součástí české diglosie?

František Čermák: Preskriptivismus: Variabilita versus stabilita, faktory a problémy

František Čermák, Petr Sgall, Petr Vybíral: Od školské spisovnosti ke standardní češtině: výzva k diskusi

Jan Kořenský: K článku Od školské spisovnosti ke standardní češtině: reakce na výzvu k diskusi

Karel Oliva: Požadavky na úroveň diskuse o spisovné/standardní češtině

Vít Dovalil: K úvahám o spisovném/standardním jazyku: pohled z poněkud širší perspektivy

Robert Adam: Znovu a šířeji o formě kodifikace 

František Čermák, Petr Sgall, Petr Vybíral: K diskusi o standardní a „spisovné“ češtině

Robert Adam: K diskusi o spisovné a „standardní‟ češtině

Václav Cvrček: Koncept minimální intervence

Robert Adam: Nad knihou o jazykové regulaci

Martin Beneš – Martin Prošek: Ke konceptu minimální intervence

Jiří Homoláč, Kamila Mrázková: Jazyková regulace jako věc dohody

Martin Beneš, Martin Prošek, Kamila Smejkalová: Kodifikace a její role v současné společnosti

Jiří Homoláč, Kamila Mrázková: K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních

Juraj Dolník: Norma a používatelia spisovného jazyka

Nově doplňujeme:

Luboš Veselý, Vojtěch Veselý: Nekodifikujme, raději popisujme a vysvětlujme normu a úzus. Pěstujme jazykovědu, nepěstěme jazyk

Jeden komentář.

  1. Josef Soukal napsal:

    Aktualizace článku: Cyklus bude doplněn o ukázku z knihy Juraje Dolníka Teória spisovného jazyka.

Zanechat odpověď