Na webu Česká škola se dějí věci. Šéfredaktor Michal Komárek v rozporu s deklarovaným záměrem „poskytovat svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku“ již řadu měsíců zasahuje do diskusí k jednotlivým článkům způsobem, který hraničí s porušováním základních náležitostí demokratického řádu.
Začalo to mazáním diskusních příspěvků s nicneříkající informací „Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.“ Každý slušný člověk samozřejmě souhlasí s mazáním příspěvků vulgárních, rasistických či jinak neakceptovatelných. Problém je v tom, že jak čas šel, ukazovalo se stále zřetelněji, že jsou mazány především ty příspěvky, které nevyhovují Komárkovu politickému přesvědčení – ať se týkaly multikulturalismu, státní maturity, či inkluze (abychom jmenovali jen ty nejviditelnější okruhy témat). V poslední době došlo k tomu, že příspěvky mizely bez jakéhokoli komentáře, a to jak z webu samého, tak z protokolů o diskusi. Údajně neslušné výroky diskutujících, kteří Komárkovi svými názory nekonvenovali, byly mazány, zatímco hrubé urážky jeho názorových spojenců (zejména Tajného Učitele) v diskusních vláknech zůstávaly. Komárek byl opakovaně upozorňován řadou diskutujících, že jeho cenzorské zákroky a opakovaná dětinská napomínání jeho názorových odpůrců jsou neudržitelné – naprosto je ignoroval. Marný byl protest u provozovatele stránek, nakladatelství Albatros.

Kompletní text ZDE.

6 komentářů.

 1. Karel Lippmnann napsal:

  Pan Kostečka mě před časem vyzval, abych s ním diskutoval na PI. Opožděně jsem si tam přečetl jeho článek týkající se dění kolem Cermatu, v němž jsem se dozvěděl, že „vrtám“ v testových úlohách. Poslal jsem tedy svou reakci na jím navržené stránky, a to opakovaně, ale z nějakého důvodu se neobjevila. Nebudu spekulovat proč a zkusím ji tedy zveřejnit zde:

  S odstupem času pana Kostečku upozorňuji, že do jednotlivých testových úloh „vrtám“ jen tehdy, když mě o to někdo požádá. Nechci totiž zpochybňováním dílčích problémů odvádět pozornost od podstaty. Mne totiž daleko více zajímá samotná metoda testování, protože ta je pro všechny předměty vyžadující interpretaci obsahu, hledání významu v kontextech a předpokládající možnost výkladů různých krajně nevhodná. Dává totiž žákům zcela mylnou představu o podstatě a smyslu těchto předmětů, což je neomluvitelným prohřeškem vůči vzdělání. Autorům úloh dílčí nedostatky nevytýkám, dopustil bych se jich se vší pravděpodobností také, protože ani já nemám dokonalou předvídavost. Co když někdo přijde na něco, co mě nenapadlo? Oni se tomu snaží vyhnout tím, že celek zredukují a rozdrobí na dílčí složky, které snáze umožňují jednoznačné řešení. Že se občas vloudí chybička, to je logické, ale jak už jsem řekl, není to podstatné. Problematické ovšem je, že se k tvorbě testů tito češtináři propůjčí.

  • Josef Soukal napsal:

   Zřejmě chyba při vkládání, doporučuji požádat o pomoc správce webu PI.

  • Jiří Kostečka napsal:

   Pane Lippmanne,

   Vy formulujete svoje argumenty tak, jako by testy jednak neukazovaly nic podstatného, jednak jako by jejich zavádění bylo pro výuku škodlivé. Oboje není pravda. Vy se pořád točíte na jakési parcelaci učiva, nekomplexnosti mat. zkoušky, a hlavně na údajném tlaku testů na učitele, aby vyučovali podle Katalogu požadavků. Despekt, s jakým častujete ty své kolegy, kteří psali nebo píší úlohy („se propůjčili“) je prostě trapný: oni se – v minulosti, a to včetně mne – k ničemu „nepropůjčili“, oni prostě viděli a vidí řadu neoddiskutovatelných výhod stávajícího modelu: stejné podmínky (protože stejné zadání a vyhodnocování) pro všechny; možnost srovnání škol; několikastupňová kontrola hodnocení, a tedy i maximální možná eliminace subjektivní chyby hodnotitele, a to i písemných prací; zrovnoprávnění jazyka s literaturou. Tohle vše dřív nebylo ani náhodou.

   Žádná maturitní zkouška, ani ta minulá, nedokáže postihnout komplexnost učiva a „dát žákům nemylnou představu o podstatě a smyslu těchto předmětů“. Takže pokud jste Vy sám v minulosti zkoušel 15 minut ústně převážně literaturu, dopouštěl jste se podle vlastních slov „neomluvitelného prohřešku vůči vzdělání“. Tohle jsem vám v minulosti taky již naznačil, odpověď nepřišla, i když tak rád říkáváte opak.
   Ještě jeden svůj argument přece jen zopakuji: češtinář, který učí čtyři roky na SŠ podle Katalogu požadavků namísto podle ŠVP, si asi moc nevěří, že svoje žáky připraví k maturitě druhým způsobem; podle mě se minul povoláním.

   • Karel Lippmnann napsal:

    Předem bych chtěl ještě upozornit, že vzhledem k problémům s uložením se na PI ocitly posléze dva moje příspěvky, ten první se totiž někde cestou ztratil a ten druhý byl formulován trochu jinak. Znovu jsem na PI zaslal příspěvek, který to vysvětluje, a současně jsem doplnil opravu chyby, kterou jsem přehlédl (zde už není). Opět jsem jej ale nenalezl.

    Pane Kostečko, Vy se pořád odvoláváte na 15 minut trvání maturity. O tom já ale nemluvím a už mnohokrát jsem to uvedl. Na rozdíl od Vás nechápu komplexnost této zkoušky jako vyzkoušení všeho, co daná otázka obsahuje, tedy kvantitativně, mám totiž na mysli její obsah, tedy kvalitu zkoušeného. A tou je byť jen dílčí, ale do hloubky tématu jdoucí interpretace. Tak, jak to uvádím v řadě svých článků v ČjL či na České škole. Zajímá mě schopnost žáka problém interpretovat v souvislostech, a to i mimoliterárních. A to současná maturita neumožňuje. A protože je to zkouška závěrečná, ovlivňuje i předchozí výuku a především představu žáků o tom, co je v předmětu důležité. Jazyk a sloh jsem přirozeně stihl zkoušet také, a sice v souvislosti s texty, které jsem žákům poskytl. Bylo jich vždy více, žáci je logicky znali dopředu, ale nevěděli, který z nich jim určím. Museli si předem připravit samostatně tematické celky, které na nich bylo možné vyložit. Každý maturant měl tedy možnost ukázat své interpretační schopnosti (aby mi pan Soukal pořád nevnucoval, že se mohli jen něco nabiflovat).
    To, že bych se ke spolupráci na současné maturitě nehlásil, vyplývá z toho, že žáci střední školy, snad s výjimkou budoucích odborníků na jazyk a literaturu, si mají z výuky těchto předmětů odnést především schopnost tvořivého myšlení, a to i mimo obor těchto předmětů, ne jen většinou zřídkakdy použitelné znalosti literární teorie a mechanické logické úkony. Pokud jde o metodu testu, opakovaně jsem již řekl, že bych jej toleroval v jazyce, a to v případě jeho základů, které jsou stavebním kamenem komunikace vůbec a které lze otestovat bez rizika nejen faktického omylu, ale i pokřivení smyslu a pojetí předmětu.
    Nikde jsem neřekl, že učitel musí učit čtyři roky podle katalogu. Přesto je tento katalog mimořádně důležitý s blížící se maturitou.
    Jsem přesvědčen že smysl výuky předmětu je mnohem důležitější a pro maturanty nesrovnatelně užitečnější než všechny „přednosti“ jejich standardizovaného hodnocení.
    Za případné „překlepy“ se omlouvám.

    • Josef Soukal napsal:

     Na vysvětlenou – podle vyjádření p. Wagnera je režim publikování komentářů ke starším příspěvkům jinak nastavený; napište mu prosím.

 2. Josef Soukal napsal:

  Ukázka toho, co lze udělat z webu, kde se dříve volně diskutovalo:

  Michal Komárek řekl(a)…
  21. ledna 2018 16:19
  „poste.restante

  Myslím, že je to zbytečné vysvětlovat. Ale když se stavíte do pozice, že tomu nerozumíte, tedy: PI jsou nejenom přímá konkurence, ale vymezují se proti ČŠ přímo nepřátelsky. Je absurdní, aby měly na ČŠ prostor. Hezký den!ů

  Nepřátelství spočívá v tom, že PI uveřejnilo kritický Kostečkův článek. Všimněme si – Komárek se nepokouší polemizovat, neargumentuje, ROVNOU ZAKAZUJE.

  http://www.ceskaskola.cz/2018/01/predseda-crdm-ales-sedlacek-lame-se.html?showComment=1516551198440#c55440675765754452

Zanechat odpověď