Aktualizace z 29. 6. 2017: Souhrnné výsledky

Souhrnné výsledky ankety potvrdily to, co jsme zdůraznili už po prvním vyhodnocení – důležité problémy školství a vzdělávání se podle názorů hlasujících pedagogů neřeší nebo se neřeší dostatečně. Ani po započtení dalších hlasů (celkem se ankety zúčastnilo 218 vyučujících, většinou ze základních škol) se předchozí závěry nemění. Jak jsme již uvedli, využijeme je pro konkretizaci programu Učitelského profesního sdružení; konkrétněji o tom budeme informovat během několika dní.

Souhrnné výsledky

Jen zcela ojediněle jsme se setkali s výrazně polemickým vyjádřením, resp. vyjádřením kritizujícím samotnou formu ankety. Formou komentářů k jednotlivým bodům či formulacím zareagoval nedlouho po vyhlášení ankety nynější ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. Stanislav Štech (tehdy ve funkci náměstka ministryně). Požádali jsme o možnost jeho komentáře či autorovu sumarizaci zveřejnit.

Aktualizace z 24. 5.: Termín pro hlasování jsme prodloužili do půlnoci z 5. na 6. června 2017.

28. 4. 2017: Před týdnem spuštěná anketa pro vyučující k problémům současného školství a vzdělávání přinesla zatím tyto výsledky:

Všechna témata nastíněná anketou vnímají hlasující jako důležitá, resp. vnímají je jako problémy, které je třeba řešit. Ani v jednom případě se nestalo, že by převládla odpověď NE; pouze u tří anketních bodů mírně převládla odpověď SPÍŠE ANO nad odpovědí ANO, u dalších bodů převládá či zcela dominuje odpověď ANO. Odpověď NE je ve všech případech výrazně menšinová. Výsledky korespondují s průzkumem názorů probíhajícím ve facebookové skupině Pedagogická komora-diskuse i s většinovými názory objevujícími se v diskusích na webech Česká škola, pedagogicke.info i EDUin; v otázce inkluze jsou v souladu s nedávno publikovaným průzkumem Asociace speciálních pedagogů či s anketou, kterou společně připravily EDUin, Socialbakers, Median a nadace Albatros (se současnou podobou inkluze panuje velká nespokojenost mezi učiteli i veřejností).

Za nejdůležitější opatření hlasující považují

navýšení platů vyučujících, posílení postavení školy, revizi inkluze.

Jako samostatný bod jsme k anketě připojili téma profesní komory. Zde jsou výsledky nejednoznačné: Např. o členství v komoře má zájem jen třetina hlasujících, čtyři z deseti hlasujících volili odpověď NEVÍM; pro povinné členství v komoře se vyslovila jen necelá pětina hlasujících (o něco více bylo proti, většina opět volila odpověď NEVÍM).

V anketě k 7. 4 hlasovalo 182 vyučujících, nejvíce z nich působilo na základní škole (116) a střední škole (70).

Anketa bude probíhat do konce 5. června 2017.

Výsledky hlasování budou využity i ke konkretizaci programu Učitelského profesního sdružení.

ZÁKLADNÍ INFOGRAFIKA

Kategorie: Články, Obecné, Obecné

5 komentářů.

 1. Josef Soukal napsal:

  Nezájem o hlas učících učitelů pokračuje: https://sotolar.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=636451

 2. Josef Soukal napsal:

  Učitelské profesní sdružení k 30. září 2017 pozastavuje svoji činnost. Web s texty zůstává otevřen, uzavřena je možnost se do UPS hlásit, výkonná rada a role mluvčího UPS tímto zanikají.
  Předpokládáme, že všechny body, jež diskutující v anketě považovali za důležité, se do programu nových sdružení promítnou.

 3. Josef Soukal napsal:

  Opět připomenutí zdánlivých samozřejmostí: http://www.pedagogicke.info/2017/08/milan-hausner-od-piskoviste-az-po.html

 4. Josef Soukal napsal:

  Učitelské profesní sdružení se s konkretizací svého programu chystá oslovit další kolegy, a především aktivizovat svou činnost, v posledních týdnech utlumenou vzhledem k vzepětí učitelské veřejnosti proti kariérnímu řádu. Mělo by být názorově konzistentním (samozřejmě nikoli zakonzervovaným) společenstvím UČÍCÍCH UČITELŮ, které nejen pojmenovává problémy školství a vzdělávání, ale současně NAVRHUJE jejich ŘEŠENÍ. Jako prioritu vidím nikoli snahu učitelský stav názorově zastřešovat, ale úsilí vnášet do diskusí věcné a odborně fundované argumenty.

Zanechat odpověď