Aneb dočkají se letnice velkého L?

 Jsou tedy letnice jak židovské, tak i křesťanské svátky na téže úrovni jako Vánoce nebo Velikonoce a okolnost, že se v římskokatolické církvi častěji pro ně užívá názvu Svatodušní svátky, nemůže být dostatečným důvodem, abychom tomuto názvu upírali charakter vlastního pojmenování. Ve shodě s tím bylo v katolické i pravoslavné církvi běžné psát v názvu letnic počáteční písmeno velké, tedy Letnice.[ Je to i ve shodě se staršími vydáními Pravidel českého pravopisu. Nejnovější vydání Katechismu katolické církve (Praha 1995) má však veskrze u názvu těchto svátků písmeno malé: letnice – podle způsobu psaní zavedeného v Pravidlech z r. 1957.

Více ZDE.

Zanechat odpověď