Zatím poslední autorova kniha Povídky a jedna báseň možná část čtenářů překvapí závěrečnou částí, jíž je báseň Vylíčení popravy. Text uvozuje Předmluva k básni: „Koncem října roku 1989 jsem šel k Jungmannovu náměstí. Od Můstku byly slyšet hlasité údery mnoha kladiv. Když jsem se dostal blíž, pochopil jsem, že stloukají tribunu. Nebylo mi jasné, jestli na oslovu Dne znárodnění, nebo Velké říjnové socialistické revoluce. Oba významné dny byly blízko. V noci jsem o tom napsal báseň ve volném verši. Nejsem básník. Pozoruhodné na těch řádcích je to, že obrazně předpovídají, co se na Václavském náměstí za pár týdnů odehrálo. Možná jsem jasnovidec.“

Báseň publikujeme se souhlasem autora.

Připojujeme dva pracovní listy: PL Terezy Podholové, PL Josefa Soukala.

Zanechat odpověď