Z autorova tradičně polemicky vyhroceného komentáře na iDNES.cz:

13 let od zavedení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, které nahradilo osnovy, se opět objevuje kritika biflování letopočtů, plžů, mlžů a přítoků řek. Proběhla vůbec nějaká reforma?

Všechny školní vzdělávací programy už dávno musely projít kontrolou ČŠI. Mělo by tedy vše klapat podle reformního manuálu. Místo důrazu na učivo se měly stát závaznými tzv. očekávané výstupy zdůrazňující především dovednosti. Kde se tedy dnes nějaké biflování bere?

 

Zanechat odpověď