Tu si vytýčil EDUin jako letošní prioritu hned vedle podpory veřejných škol a školních inovací. Co však pro společenskou kohezi (a veřejné školy) udělal EDUin v minulosti?

Nebyl to právě EDUin, který vydával nadšené barvotiskové článečky o nových soukromých školičkách? Nikdy takový článeček neobsahoval varování nebo jen zmínku, že by mohly ohrožovat společné vzdělávání nebo společenskou kohezi. Vždy však takové školy byly interpretovány jako vztyčený ukazovák (v lepším případě) proti veřejným školám.

Nárůst soukromých škol je zjevně v rozporu s ideou společného v zdělávání, na kterou se odvolávala ministryně Valachová pod praporem inkluze. Soukromé školy v boji proti veřejným školám těží z nerovných podmínek a zdaleka vždy nejde o nějaké vzdělávací inovace. Dnes nerostou velké soukromé školy (jako PORG), ale miniškoly pouze s několika desítkami žáků. To se pak experimentuje! To se pak slibuje individuální přístup!

Z autorova blogu na iDNES.cz

Kategorie: Obecné

Zanechat odpověď