1) Proč profesní komora nevznikla?

Zaprvé vidím nechuť učitelů se osobně zapojit. Starší straší minulost a zkušenost nejenom s ROH. Mladší mají zase pocit, že nikde nebýt členem je prostě ta svoboda. Zadruhé vidím frustraci z toho, že nás nikdo neposlouchá, že s námi stejně nikdo nejedná, že nás nikdo nebere vážně. A zatřetí vidím v naší profesi malý pocit profesní sounáležitosti. Národka vs. druhý stupeň, základky vs. střední, učící vs. neučící…

A co by se muselo stát, aby vznikla? Mám pocit, že snad bude muset dojít k nějaké generační výměně.

2) Co by podle Vás učitelům přinesla? Měla by šanci změnit „poměr sil“ ve vyjednávání, diskusi mezi učiteli a ministerstvem, případně dalšími institucemi?

Komora by nejen mohla, ale měla změnit poměr sil. Chybí nám skutečně reprezentativní zastoupení celé učitelské profese. Tím není žádná současná asociace, tím není ani jejich součet, tím nejsou ani rozkládající se odbory. Pro MŠMT je současný stav samozřejmě vyhovující. Stejně je vyhovující pro odbory a některé asociace, které si zvykly být při tom. Floskule ministryně Valachové o tom, že to bylo projednáno s asociacemi, je toho výmluvným dokladem. Současný stav výtečně nahrává i různým skupinám i různým expertům.

3) Co by měla komora dělat, jaké by byly její hlavní úkoly, zásadní role?

Zásadní rolí komory by mělo být zastřešení všech učících učitelů na základně individuálního členství. Jen tak bude moci formulovat a hájit naše profesní zájmy. Dokud toho nedosáhneme, je zbytečné si plánovat dílčí úkoly.

4) Problém povinného členství…

Problém by to byl, pro mnoho lidí by to nebylo komfortní pocitově, ale bez povinného členství by vznikla jen další zbytečná asociace. Povinné členství považuji jednoznačně za nutné.

Učitel by ho získal jednoduše s pracovním místem (máš kvalifikaci a chceš učit), bez pracovního místa by ho naopak ztratil (neučící experti, ale také neučící redaktoři nebo editoři). Na shánění učitelů by to nemělo mít žádný vliv. Pokud by někdo získal kvalifikaci a neučil, členem komory by být nemohl. Naopak je to složitější, ale podle mě by neměl učit nikdo, kdo by vedle kvalifikace neměl také členství v komoře. Je zjevné, že vznik komory nemůže proběhnout pouze zdola, bez zákona, bez součinnosti s MŠMT. Možná je to čtvrtý důvod, proč dosud nevznikla.

O anketě ZDE.

Kategorie: Obecné

Zanechat odpověď