Obuté, neobuté… Oblečené, neoblečené… Tak nějak vypadá společné vzdělávání po Česku. Ale ministryně Valachová před kamerami a mikrofony září jistotou, jak se jí vše skvěle daří. Píár dokonalé. Ale skutečnost?

Připravovaná varianta společného vzdělávání je ve skutečnosti taková společná, nespolečná… Ministryně se zásadně nevyslovuje k námitkám na jednostrannost zaváděného společného vzdělávání, vytrvale mlčí o tom, že ze systému společného vzdělávání vypadává stále více žáků na víceletá gymnázia a na elitní soukromé školy. To ministryně nejen neřeší, ale raději ani nepojmenovává. Ministryní opěvované přínosy společného vzdělávání jsou tedy určeny pouze žákům základních škol? – Proč?

Podobné je to i s osudem praktických škol: ministryně nabízí a představuje velmi vychytralé rušení, nerušení… Stačí jednoduše na takové školy vytrvale neposílat žáky a ony ty školy samy vyhynou vyhladověním. Stačí jen žáky pod záminkou nabízených podpůrných opatření nějaký rok pozdržet na základních školách. Stačí si prostě počkat. A takový přístup možná ohrožuje i mnohé školy speciální – navzdory tomu, co ministryně sebevědomě prohlašuje.

Celé to naše společné vzdělávání je nebezpečně připravené, nepřipravené… Visí nad ním totiž šibeniční termín 1. 9. 2016. Jen blázen uvěří, že opravdu společné vzdělávání je otázkou pouze nějakých paragrafů a nějakých vyhlášek. Papír snese všechno. Skutečnou podporou by byla například přítomnost psychologů a speciálních pedagogů nejen v poradnách, ale na všech školách. Kde je však ministryně chce během pár měsíců do vypuknutí plošné inkluze sehnat? – Možná tak ještě rychlokvašené asistenty…

Převzato z autorova blogu, ZDE.

2 komentářů.

 1. Iva Švarcová napsal:

  Opravdu chytrá horákyně?

  Nevím, jestli lze označit jako chytrou tu horákyni, která zavádí a prosazuje opatření jejichž důsledky si zřejmě sama nedokáže představit.

  Proč zavádět společné vzdělávání, když přece víme, že všechni žáci potřebují individuální přístup a děti s postiženíím dvojnásob?
  Společné vzdělávání do jisté míry funguje v mateřských školách, ale i tam jsou speciální třídy pro děti s těžšími formami postižení. Budou se také inkluzivně rušit?
  V základních školách o společném vzdělávání nemůže být řeč,jak už bylo uvedeno výše, a to ani tehdy, když se zruší všechny základní školy praktické.
  Tak o co tedy jde? Komu a čemu vadí základní školy praktické?

  Tyto školy představují vysoký pedagogický nadstandard a velmi dobře fungující pedagogický systém, který vytváří gramotné občany ze žáků se závažnými vzdělávacími problémy. Snahy o jeho zrušení budou mít nedozírné důsledky pro celý vzdělávací systém, který se bude muset připůsobovat úrovni žáků s mentálním postižením.

  Praktické školy se podle paní ministryně rušit nebudou. Tedy budou a nebudou.
  Ode dne, kdy základní škola praktická ztratí svůj vzdělávací program a bude muset vyučovat podle RVP ZV, stává se základní školou. Ale běžnou základní školou stejně nebude, protože v ní budou převažovat žáci s mentálním postižením, pro které výuka podle RVP ZV bude nedostupná.
  Tyto školy mají vlastní budovy, dobře vybavené malé třídy pro nízké počty žáků, kvalitní učebnice, vybavené dílny na pracovní vyučování a hlavně a především své speciální pedagogy, kteří jsou kvalifikovaní v oboru psychopedie, mají léta zkušeností z práce s postiženými žáky, znají i jejich rodiče a dovedou s nimi komunikovat.

  Existuje jediný rozumný důvod, proč by se tyto školy měly rušit a s velkými finančními náklady budovat něco, o čem se předem ví, že to nebude k ničemu dobré?

  • Josef Soukal napsal:

   Bohužel takovýto příspěvek
   a) důležitá média většinou nezajímá,
   b) „ředitele“ školství málokdy nezajímá,
   c) a pokud už k nim doputuje, ignorují ho,
   d) (zatím) nezajímá ani většinu „pěšáků“, na něž inkluze nejvíc dopadne.
   I tak díky za něj.

Zanechat odpověď