Tomáš Feřtek v Respektu hlásá, že „rozhodně není reálná obecně sdílená představa hordy nevzdělavatelných před školními vraty.“  Lež. Žádná obecná představa o hordách nevzdělavatelných neexistuje. Výmysl, který se snadno vyvrací.

Co se od září změní? „Všechny děti se budou vzdělávat podle stejného programu. Zatím to tak nebylo. To je hlavně organizační opatření, které má opět především usnadnit život těm běžným školám, které už dnes takové děti vzdělávají. Bude se jim snáze sestavovat rozvrh.“  Lež. Stejný vzdělávací program pro všechny je především důsledkem ostudného rozsudku D. H. a stejně ostudného vydírání Bruselu, že Česká republika přijde o dotace. Že se bude snadněji sestavovat rozvrh? I to je lež, protože tzv. podpůrná opatření budou umožňovat i odlišné učební plány a problémy s rozvrhy mohou být paradoxně ještě větší.

Nejpodstatnější změna: školy dostanou na děti s handicapem peníze, které jim dosud chyběly.“ Oblíbená ministerská mantra a nebezpečná polopravda. Ano, školy by měly dostat peníze na pomůcky a asistenty. Ale ještě stále zbyde spousta práce, která padne na učitele. Nezaplacené vícepráce. Jen namátkou. Budou to učitelé, kteří budou muset upravit školní vzdělávací programy, budou to učitelé, kteří budou muset sepsat plány pedagogické podpory (další změna, kterou Feřtek přehlédl) nebo individuální vzdělávací plány, budou to učitelé, které budou muset „vést“ asistenty a budou muset jejich práci vyhodnocovat.

Ano, rizika existují.“ Je jich ale daleko více, než pan Feřtek dokáže dohlédnout. Je jich daleko více, než je MŠMT ochotno připustit. Je jich daleko více a nikdo to nechce slyšet. Nebo už konečně ano?

Převzato z autorova blogu na www.iDNES.cz.

Kategorie: Obecné, Obecné

5 komentářů.

 1. Josef Soukal napsal:

  Inkluze jako nenažraný papírožrout:
  https://sotolar.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=626860

 2. Josef Soukal napsal:

  Ostouzení z Britských listů: http://www.blisty.cz/art/84182.html

  • Josef Soukal napsal:

   Odpověď UPS:
   Výpad Petra Uhla očerňuje Učitelské profesní sdružení a obviňuje ho z podpory segregace a diskriminace. Není zřejmé, na čem Petr Uhl zakládá tuto nehoráznou lež. Je snad důvodem, že Učitelské profesní sdružení dlouhodobě varuje před inkluzí, jejíž nepřipravenost právě vyplouvá na povrch a je potvrzována zkušeností jak učitelů, tak poradenských pracovníků? Důrazně se proti šíření takové lživé pomluvy ohrazujeme.

   Svůj hlas k ní můžete připojit zde: http://doodle.com/poll/bgnxcvyr5bp9x6fs

   • Josef Soukal napsal:

    Příspěvek na BL je velmi podivný. Proč by zkušený novinář, který navíc píše dosti obšírně a vše rozebírá z nejrůznějších stran, publikoval několikařádkové vyjádření, které v závěru působí tak, že jde o záznam telefonního rozhovoru? Jsou formulace v příspěvku uvedené vůbec Uhlovy? Nevyřizuje si, schován za zády veterána české novinařiny a člověka pronásledovaného v dobách normalizace, publicista a tiskový mluvčí EDUinu Bob Kartous účty s těmi, s nimiž se v drtivé většině případů neodvažuje jít do otevřeného diskusního sporu?
    Podobně jako T. Feřtek a spol.: http://www.ascestinaru.cz/jak-nepsat-o-maturite-aneb-experti-maji-problem/

 3. Iva Švarcová napsal:

  Podle § 16
  ZÁKONA 561/2004 Sb.
  ze dne 24. září 2004, odst. 6 a 7:

  (6)„ Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení…..“

  (7) Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky poskytované školou….“

  Takže i žáci s mentálním postižením mají právo na vzdělávání, jehož OBSAH, FORMY A METODY odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a MOŽNOSTEM.
  Ze zákona už dávno mají právo bezplatně užívat všechny potřebné pomůcky poskytovaané školou.
  T.zv. podpůrná opatření nepřinášejí nic nového, co by se odedávna neužívalo při vzdělávání žáků s mentálním postižením, s výjimkou zapojení pedagogických asistentů, o nichž, jak vyplynulo z televizního rozhovoru s panem Sotolářem, ani sama paní ministryně neví, co vlastně mají ve školách dělat.

Zanechat odpověď