Zásluhou Mgr. Veroniky Krejčí z Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vznikly webové stránky pro tamější studenty ČJL se zaměřením na první stupeň ZŠ. Materiály zde zveřejňované by ovšem mohly být zajímavé i pro další zájemce, proto uvádíme podrobnější informace a odkaz.

„Primárním cílem bylo vytvořit studentům platformu ke sdílení materiálů vytvořených v rámci předmětu Didaktika mateřského jazyka a dalších informací, v kterých by se jakožto budoucí učitelé ČJ měli orientovat. Materiály, jsou určeny pro pedagogickou praxi studentů nejen v rámci studia, ale především pro jejich budoucí profesní uplatnění, což by jim měly usnadnit. Studenti se při jejich vytváření podrobněji seznamují nejen s tématy učiva ČJ, ale také s dostupnou literaturou. Kromě toho se samozřejmě snažíme o posilování pedagogických dovedností studentů, které uplatňují zejména při tvorbě příprav na vyučovací hodinu českého jazyka, jejichž cílem je vyvodit nové učivo. Dobře připravit hodinu postavenou na vyvození učiva považuji jako pedagog za poměrně obtížné, ale v procesu výuky klíčové. Při sestavován příprav klademe důraz především na kvalitní motivaci opřenou o dané téma a posílenou atraktivitou činností, účinné používání různých metod a forem práce, vedení žáků k deduktivnímu a induktivnímu myšlení atd. Každý druhý rok na webu přibude cca 60 příprav, 60 zásobníků pravopisných cvičení a některé další materiály. Pravidelně také doplňuji přehledy nově publikované literatury. Výhledově bych pak na webu chtěla publikovat také rozsáhlý didaktický materiál komplexně mapující výuku slovní zásoby na 1. stupni, na kterém právě pracuji. Autorským tým tvořím já, studenti učitelství 1. stupně ZŠ PdF UP v Olomouci (kteří vytvářejí praktické materiály) a Mgr. Kamil Kopecký, Ph. D. (autor designu a programování webu).“

Mgr. Veronika Krejčí

Kategorie: Metodické podněty

Jeden komentář.

Zanechat odpověď