Vystoupení prezentovaly za představenstvo AMATE Mgr. Dagmar Škorpíková a Mgr. Jana Čadová.

Metodikové cizích jazyků dospěli zcela nezávisle na analýze Asociace středoškolských češtinářů ke stejným či analogickým závěrům ve srovnatelných oblastech jako češtináři. Pohledy češtinářů a učitelů cizích jazyků na maturitu se shodují zejména v těchto bodech:

1. maturitní zkouška musí zůstat komplexní, tj. nesmí být omezena jen na písemný test (citujeme z prezentace: Vynecháním kterékoli části zkouška ztrácí vypovídací hodnotu, neposkytuje komplexní pohled na jazykové dovednosti a interpretace výsledků je omezena jen na dílčí dovednosti; Při zachování komplexnosti zkoušky je možné její výsledky porovnávat s dalšími mezinárodními zkouškami vztaženými k SERR1 a také je možné usilovat o mezinárodní akreditaci dané zkoušky.);
2. je třeba, aby maturitní zkouška z jazyků měla dvě úrovně obtížnosti (u cizích jazyků jde o mandatorní požadavek, neboť maturita se tu odvíjí od společných evropských referenčních rámců /SERR/ na úrovních B1 a B2);
3. maturitní zkouška z cizích jazyků má být co nejvíce objektivizovaná a centralizovaná.

Doporučujeme pozornosti zejména graf na snímku č. 8, který naprosto přesně odpovídá grafům z letošní zkoušky z jazyka českého; všechny přitom jasně dokazují: Tam, kde hodnotili domácí učitelé na školách – byť podle centrálně stanovené metodiky , docházelo k vysoce nestandardnímu chování Gaussovy křivky, a to zejména v místě cut-off score.

Důležitá je též skutečnost, že závěry a návrhy AMATE podporují všechna Odborná sdružení a asociace učitelů cizích jazyků.

Přikládáme ppt prezentaci vystoupení zástupkyň AMATE; pro potřeby tohoto webu ji samy autorky rozšířily o doprovodný text, jenž kopíruje jejich ústní komentář při vlastní přednášce v Hradci Králové.
Komentovaná prezentace AMATE

Kategorie: Články, Obecné, Obecné

Zanechat odpověď