V nakladatelství Academia vychází Akademická příručka českého jazyka od kolektivu autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR.

První knižní přepracované a doplněné vydání výkladové části Internetové jazykové příručky obsahuje poučení o českém jazyce, zejména o pravopisu, morfematice, tvarosloví, slovotvorbě, o některých syntaktických jevech a také kapitoly o formální úpravě písemností a jazykové etiketě.

Na rozdíl od současných Pravidel českého pravopisu a mluvnic jsou některé výklady v příručce podrobnější a ucelenější (např. v oblasti psaní velkých písmen, interpunkce, shody přísudku s podmětem, skloňování osobních a zeměpisných jmen). Ve výkladech se uvádějí i rozpory v údajích, které jednotlivé jazykové příručky obsahují, nebo rozdíly mezi kodifikací a spisovným územ. V takových případech je připojen hodnotící komentář a doporučená řešení.

Akademická příručka českého jazyka vychází se schvalovací doložkou MŠMT a je určena nejen učitelům a studentům, ale všem zájemcům o češtinu, a to jak široké veřejnosti, tak jejím profesionálním uživatelům.

Zanechat odpověď