O inkluzi se dnes píše leckde a leccos. Předchozí měsíce ukázaly, že ministerský inkluzivní plán je přes všechny vynaložené prostředky zoufale nepřipravený a že jeho propagátoři se skutečné diskusi vyhýbají, přičemž na věcné připomínky odpovídají nicneříkajícími proklamacemi. Bohužel, silou prosazované a doslova se svazáckou ideologickou zaslepeností propagované pojetí inkluze se zdá být nezastavitelné. Příčinou je mj. dezinformování veřejnosti ze strany nejrůznějších kvaziexpertů a – dvakrát bohužel – nezájem části škol a učitelů o dané téma. Přitom negativní důsledky inkluzivních snah jsou patrné už dnes. Poukazují na to ve svém dialogu i Jana Navrátilová, učitelka odborných předmětů na Gymnáziu pro zrakově postižené a Střední odborné škole pro zrakově postižené, Radlická 115, Praha 5 a současně učitelka ekonomiky na Střední škole zdravotnické pro sluchově postižené, Výmolova, Praha 5, a Eva Zichová, učitelka Gymnázia pro ZP a Střední školy pro ZP, MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené, Praha 5 Radlice.

Rozhovor ZDE.

2 komentářů.

 1. Iva Švarcová napsal:

  Inkluze, která se v poslední době označuje také jako společné vzdělávání, je chápána jednosměrně: postižené děti půjdou za zdravými do běžných škol. Opačná cesta, že intaktní děti se budou vzdělávat ve speciálních školách společně s postiženými, se znemožňuje. Proč?

  Jsou k tomu 2 důvody a nevím, který je primární.

  Jedním je cílená likvidace speciálního školství jako ideologický požadavek.Kdo si to vymyslel, aby poškodil tisíce lidí s postižením, to nevím, ale šíří se to jako nové náboženství a mnoho dokonce i kvalifikovaných lidí, se nechalo přesvědčit na tuto víru.

  Druhým možným důvodem jsou peníze, protože přece jenom speciální vzdělávání vždy bylo podstatně dražší než běžné. Ovšem, kdyby si někdo dal tu práci a propočítal náklady na pedagogické asistenty, kompenzační pomůcky nutné ve všech školách, kde se vzdělávají žáci s postižením, úpravu školních budov za bezbariérové a pod., možná, že by se zjistilo, že se nejen nic neušetří, ale že se ten nový přístup ještě podstatně prodraží.
  Za cenu, že postižené žáky nebudou učit kvalifikovaní pedagogové, takže se úroveň jejich vzdělání musí zákonitě snížit.
  Kdo tohle chce a čemu to slouží?
  Iva Švarcová

Zanechat odpověď