Příspěvek v novém čísle (1/2018) časopisu Studie z aplikované lingvistiky se zabývá různou formou psaní a lexikálně-sémantickými konotacemi čtyř jevů úzce spjatých s obdobím nacistické nadvlády nad českými zeměmi. Těmito jevy jsou

Protektorát a Morava/protektorát Čechy a Morava, spáchat/provést atentát, 

sudety/pohraničí, Benešovy dekrety/ dekrety prezidenta republiky.

Zanechat odpověď