Václav Martinec

Mluva jako obraz osobnosti

(Ukázka)

A) První sedmero: Pravidla srozumitelné a znělé mluvy

1)  Mluvím na hustém výdechovém proudu vzduchu.

2)  Rozlišuji dlouhé a krátké samohlásky.

3)  Při výslovnosti   Í  É  Á  Ó  Ú   svoje ústa plynule otevírám a zavírám.

4)  Souhlásky na konci slov vyslovuji s velkou pečlivostí.

5)  Nevynechávám žádnou ze souhlásek, když se nacházejí ve shluku.

6)  Přízvuk kladu na předložku.

7)  Ovládám výrazové proměny hlasu.

poznámka pod čarou  –  Budeme-li dobře mluvit, bude nám i dobře rozuměno.

Není problém těchto sedm jednoduchých požadavků pochopit během jediné lekce či při prvním pročtení. Trvá ale dlouhou dobu, než si je osvojíte natolik, že je budete uplatňovat spontánně i ve vypjatých životních situacích.

Jak vzniká mluvní projev

Lidská mluva, jako největší předěl ve vývoji lidského rodu, vzniká především v hlavě. Je to velmi složitá duševní a nervosvalová činnost s vysokým nárokem na koordinaci.

Pokud ale budeme sledovat mluvu pouze z hlediska akustického, můžeme říci, že mluvní projev vzniká v součinnosti tří funkcí:

Dýchání

Dech je energetický zdroj mluveného projevu.

Kvalita znění hlasu i výslovnosti závisí na intenzitě dýchání.

Je třeba, aby vydechovaný proud vzduchu byl po celou dobu promluvy pod stejným tlakem, jinak

na posluchače působíte dojmem ochablosti a nedostatečného zaujetí.

Znění

Vydechovaný proud vzduchu rozkmitá hlasivky  –  tak vzniká zvuk lidského hlasu. Když ovšem ten sloupec vydechovaného vzduchu nemá dostatečný tlak, zvuk lidského hlasu zní mdle a neproniká prostorem  –  tedy není vám dobře rozumět.

Tělesné rezonanční dutiny (ústa, nosohltan, lebeční kosti a hrudník) obohacují základní zvuk hlasivek o alikvótní (přidružené) tóny.

Každý člověk má hlas jiného zabarvení  –  to proto, že tvar rezonančních dutin je rozrůzněný obdobně

jako vnější podoba lidí.

Zabarvení hlasu se liší také podle tlaku výdechového proudu vzduchu.

Barvou svého hlasu působíme na posluchače emocionálně.

Výslovnost

Na artikulaci se podílí činnost tří svalových skupin  –  rtů, jazyka a žvýkacích svalů.

Žvýkací svaly ovládají pohyb čelistí. Otevírání úst (tedy spíše jejich nedostatečné otevírání) je častou příčinou nedbalé mluvy.

Naproti tomu aktivní výslovnost je předpokladem vzájemného a nezkresleného porozumění.

Zároveň je i vizitkou našeho přehledného myšlení. Ale mnohdy vypovídá i o tom, že mluvčí přemýšlí poněkud zmatečně.

Kvalita artikulace přináší zprávu o našem lidském vztahu k osobě, se kterou hovoříme.       

Když hovoříme, jemná svalová činnost je mezi těmito třemi funkcemi propojená do nedílného a organicky propojeného celku.

Mluvní techniky, které budeme probírat, musíme mít osvojené do naprostého automatizmu  –  tedy musíme je soustavně procvičovat.

Jedině pak nám hlas poslouží spontánně, aniž bychom jej racionálně řídili.

Věcný obsah svého mluvního projevu můžete způsobem mluvy zvýraznit, ale i naprosto znehodnotit. To proto, že mluva svojí hudební kvalitou ovlivňuje posluchače na úrovni nonverbálního sdělení. Při mluvním projevu předáváme posluchači i řadu informací, které v pojmovém sdělení naší promluvy nejsou obsaženy. Tato skrytá vlastnost mluvy se výrazně podílí na srdečném nebo i napjatém vztahu mezi lidmi.

Zmíněnou vlastnost mluvy většina populace nebere v úvahu. Zřejmě proto, že o této vlastnosti mluvy lidé nevědí.

Záleží na vaší interpretaci, na vašem „přednesu“, zda vaše mluva zapůsobí pozitivně či naopak.

 1)     Mluvím na hustém výdechovém proudu vzduchu

Mluvím na hustém výdechovém proudu, který v toku řeči nesmím přerušit.

Frázování mluvy se člení podle významových celků ve větě či v souvětí.

Vydechovaný proud přerušujeme pouze v pauzách mezi jednotlivými významovými celky.

Vyvarujte se častého přerušování výdechu skoro za každým slovem. Je to zlozvyk civilní mluvy.

♥  Přečtěte následující Nezvalovy verše na hustém výdechovém proudu.

Výdech přerušujeme podle významových celků.

Uvnitř významových celků výdechový proud plyne bez přerušení.

Kouzlí, kouzlí kouzelník,

vykouzlí nám za pětník

žlutý šátek, rudou růži,

ďáblu zaprodal svou kůži,

je to příliš tajemné,

hrůza, úděs jímá mne,

jímá mne při pomyšlení,

jak se časy rychle mění,

včera cirkus, kouzla, čáry,

dneska černooká Máry,

černá Máry v kantýně,

přítulná jen při víně,

při víně a za pětník,

kouzlí, kouzlí kouzelník.

Nyní svůj projev nahrajte a porovnejte s následující metodickou nahrávkou.

A-01-01 audio. Mluva, členěná podle významových celků.

Mluva na nepřerušovaném výdechovém proudu vzduchu, členěná podle významových celků.

Vaše významové členění se může lišit, ale podstatné je, abyste mluvu členili (a tedy i přerušovali výdechový proud) pouze po velkých významových celcích.

♥  Nyní si nahrajte toto své technické provedení a pak je porovnejte s metodickou nahrávkou

A-01-02 audio. Mluva, členěná podle zásoby vzduchu.

Mluva na nepřerušovaném výdechovém proudu, členěná podle zásoby vzduchu.

Pro zvládnutí korektní mluvy je třeba „naučit se slyšet“.

Proto věnujte poslechu nahrávek velkou pozornost. Naučte se slyšet rozdíly mezi svou a metodickou

nahrávkou.

Když už „slyšíte“ a díky tomu jste schopni svůj projev korigovat, pak rozdíl mezi zněním vašeho hlasu a hlasu učitele je minimální, a vy se začínáte blížit k cíli.

Pokud předpokládáte, že budete v rozvoji své mluvy pokračovat i do vyšších úrovní tohoto kurzu, své

prvotní nahrávky nemažte a uchovejte si je. S  odstupem času posoudíte svůj osobní vývoj.

Tento „nepřirozený způsob mluvy“ – tak jej na počátku průpravy všichni vnímají – jistou dobu trénujte. Podaří se vám tak zaktivizovat svaly, které máme ochablé od počítačového stylu života.

V tomto duchu pokračujeme ve stylu výukových cédéček cizích jazyků.

Výukový kurs bychom mohli nazvat i „Čeština pro Čechy“.

Zanechat odpověď