Na stránkách Učitelských novin je volně ke stažení č. 26/2017, jehož hlavním tématem byla maturitní zkouška. Uvádíme dvě krátké ukázky:

„Už teď je ale evidentní, že dřív než se shodneme na nezbytných principech různých zkouškových modelů, si budeme muset odpovědět na ještě obecnější otázku – jestli téměř 80 procent mladé populace maturitní zkoušku v současné podobě skutečně potřebuje.“

Z úvodního článku Petra Husníka

 

Ředitelé středních škol si vesměs stěžují, že úroveň jejich žáků se rok od roku snižuje. Je to pravda? V CERMATu by o tom měli něco vědět.

„Vidíme to také. A není divu, při zvyšujícím se podílu maturantů v daném populačním ročníku. Před dvaceti roky maturovalo kolem 50 procent, dnes je to 76 procent. Jde o strmý nárůst. Gaussova křivka, kterou můžeme popsat rozložení studijních předpokladů žáků, se však nemění a nelze ji ignorovat. Výsledky zkoušek ukazují, že se mezi maturanty pohybují i žáci s nízkým IQ. To je mimochodem jeden z hlavních důvodů, proč propadá více žáků,“ říká J. Zíka.

I z toho je patrné, že není pro CERMAT (a nebylo by pro nikoho) vůbec jednoduché vytvořit jeden jediný test pro tak širokou škálu žáků z mnoha různých oborů vzdělání. Ale to už je jiný příběh.

Z rozhovoru s ředitelem Cermatu ing. Jiřím Zíkou

 

 

Kategorie: Maturita

Zanechat odpověď