Z archivu:

Vše začíná již v dětství. Výchova v odlišných kulturách s sebou nese mnohem více než pouze odlišné zvyklosti. To, jakým stylem je dítě vedeno k uvažování o okolních jevech a učeno novým věcem, má výrazný vliv na způsob, jakým bude vnímat svět. Určitě si vzpomínáte, že když jste byli malí, učili jste se převážně pojmenovávat věci a jejich vlastnosti (př. toto je modré autíčko). Dítě se učí rozlišovat věci a zařazovat je do skupin. V asijské kultuře však není v tomto kontextu důraz přikládán jménům, ale spíše slovesům, tj. co věci dělají, k čemu slouží apod. (př. autíčka jezdí po silnici). Jinými slovy se učí vnímat věci v kontextu jejich okolí. Když byl dětem zadán úkol, aby nakreslily své domy, většina západních dětí nakreslila dům se zahradou. Většina asijských dětí však okolo domu dokreslila i cesty, okolní domy, autobusové zastávky atd. Vysvětlením je způsob vnímání sebe sama z vnějšího pohledu a pocit sounáležitosti se společností. Tento přístup vysvětluje nejen kolektivismus asijské kultury, ale i skromnost a pokoru, které jsou pro většinu východoasijských národů typické.

Článek ZDE.