Dotaz:

Jak bude prosím znít oslovení v případě, kdy je žena svobodná, ale má magisterský titul? Je možné říct „slečno magistro“, nebo je lepší oslovovat „paní magistro“?

Odpověď:

České výkladové slovníky definují slovo slečna jako ‚svobodná dívka, neprovdaná žena‘. Svobodná žena, která úspěšně dokončila studium, je tedy stále slečnou, přesto je běžnější volit bezpříznakové oslovení paní magistro, inženýrko, učitelko než slečno magistro, inženýrko, učitelko (podobně jako svobodnou matku raději oslovujeme vážená paní). Na to, kterou ženu oslovovat paní a kterou slečno, nelze dát jednoznačnou odpověď, protože neexistuje žádný předpis, který by to normoval. V našem prostředí je běžné, že volba oslovení je ovliněna věkem oslovované dámy, a tudíž i ženy neprovdané jsou oslovovány paní (věková hranice však stanovena žádná není).

Naše řeč, ročník 93 (2010), číslo 3, s. 168

Jeden komentář.

  1. Robert napsal:

    Pozor, pokud žena získá titul stává se, paní. Tedy oslovení slečna magistra je špatně.

Zanechat odpověď