Jiří Josek (nar. 1950) patří k nejznámějším překladatelům z angličtiny. Svoji pozornost věnoval klasikům americké prózy i poezie 20. století, nejvíc ho ale uchvátil William Shakespeare. Doposud – vedle Shakespearových veršů – přeložil 32 jeho her; zatím posledním titulem je Král Jindřich VI., 1. díl. Tři díly Krále Jindřicha VI. by měly vyjít v jednom svazku v r. 2018 v nakladatelství Romeo.

Pro náš web Jiří Josek vybral ukázky ze Sonetů, ze Shakespearových her pak ukázky, které se týkají školy, učenosti a jazyka.

V čem je váš překlad jiný? Jak pojímáte Shakespeara vy?

Snažím se hledat rovnováhu mezi třemi aspekty překladu: autorem, vlastním přínosem a divákem či čtenářem. Kdybych absolutizoval autora, překlad by byl natolik svázaný s dobou svého vzniku, s reáliemi alžbětinské doby, že by byl těžko srozumitelný, byl by jen pro vzdělance, a ne jako v Shakespearově době určený co nejširšímu publiku. Kdybych akcentoval svůj tvůrčí přístup, nešlo by o překlad, ale o svévolnou adaptaci, a kdybych bral přílišný ohled na diváka, používal bych jen líbivá řešení, text aktualizoval a nadmíru modernizoval. Snažím se v co největší míře respektovat autora, jeho záměr, styl, hledám způsoby, jak co nejvěrněji převést obrovsky bohatou škálu výrazových prostředků, ale tam, kde se originál zásadně míjí se znalostmi a zku- šenostmi dnešního diváka, hledám řešení, která jsou originálu věrná ne po liteře, ale po obsahu, smyslu a funkci.

(Z rozhovoru pro časopis Tvar)

Sonety

Marná lásky snaha

Veselé paničky windsorské

Jindřich V.

O Jiřím Joskovi, jeho překladech a dalších aktivitách viz např. zde, zde a zde.

Jeden komentář.

Zanechat odpověď