Přetiskujeme část článku Roberta Adama publikovaného v časopise Český jazyk a literatura (1/2021-2022).

Článek „si neklade otázku, zda (…) se žáci mají učit o větných členech. Vychází z faktu, že se o nich učí, a pokouší se identifikovat momenty a oblasti tohoto učiva, kde se to ve škole nedaří“.

„Jeho závěry vycházejí z výzkumu, který byl proveden v říjnu 2019 na skupině 85 studentů bohemistiky na Pedagogické i Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v prvním týdnu jejich bakalářského studia.“

Zanechat odpověď