„Rozdíl mezi spojením příčinným a důvodovým nebývá chápán zcela přesně. Příčina je jev, jenž nutně způsobil jev jiný, zatímco důvod je sdělení domněnky, proč k nějakému jevu došlo: Britská ambasáda v Praze opět hrozí České republice zavedením víz, neboť počet našich žadatelů o azyl ve Spojeném království prudce roste. (Druhá věta vyjadřuje příčinu počínání britské ambasády.) Počet našich žadatelů o azyl ve Spojeném království nejspíš prudce roste, neboť britská ambasáda v Praze opět hrozí České republice zavedením víz. (Druhá věta zdůvodňuje předpoklad uvedený ve větě první.)

V obou těchto souvětích by nezařazení vhodné spojky (neboť, popř. i podřadicích protože, jelikož) vedlo k obtížnější srozumitelnosti sdělení, resp. k nižšímu čtenářskému komfortu adresáta.“

Citací z učebnice Jiřího Kostečky Český jazyk pro 3. ročník gymnázií uvádíme téma, které se v učitelských diskusích, hlavně ale přímo v jazykových hodinách opakovaně vrací. Připojujeme odkaz na starší článek Karla Svobody v časopise Slovo a slovesnost a na sloupek Pavly Loucké v časopise Vesmír.

Kategorie: Skladba

Zanechat odpověď