Překvapivě dobrou úroveň má už delší dobu třístránkový Salon, pravidelná čtvrteční literární a kulturní příloha Práva. Z obsahu posledních čísel vybíráme tři texty: První z nich ukazuje, že jsou u nás ještě fejetonisté či sloupkaři, jež stojí za to číst, druhý se mj. dotýká romské otázky a výzkumu, který mezi středoškoláky provedl Člověk v tísni, třetí přináší zajímavé informace o autorovi knihy Cesta Malého stromu; poslední článek se souhlasem autora a redakce Salonu přetiskujeme v úplnosti.

Štefan Švec: Nejpřizpůsobivější ze všech

Miluju slovo nepřizpůsobiví. Ne proto, že by sdělovalo něco o Romech, po kterých se jím s pomrkáváním hází. Ale protože říká všechno o těch, kdo ho používají. A vlastně o nás všech.
(…) Od Bílé hory jsme mistry přizpůsobivosti, jedné vrchnosti za druhou jsme se přizpůsobovali jako kobylinec botě. Proto si nevědomý génius národa vybral právě ne-přizpůsobivost jako to, co je mu cizí nejvíc. Mohli jsme zvolit cokoliv – kanální politici jiných etnik by v zájmu stereotypů napadali třeba nepoctivé. Nezdomácnělé. Nepracující, nečisté nebo necivilizované. My jsme si vybrali nepřizpůsobivé. Naše nenávisti o nás říkají víc než naše lásky.

http://www.novinky.cz/kultura/salon/348970-stefan-svec-nejprizpusobivejsi-ze-vsech.html

Daniel Prokop. Kdy se učíme odsuzovat

Debata o soužití s Romy se zpravidla štěpí na vzájemné obviňování na jedné straně z akademičnosti („zkuste tam žít“) a na druhé z xenofobie. Přitom lidé upozorňující na systémové důvody vyloučení Romů zřídka zpochybňují fatální dopady na jejich sousedy. A výzkum Člověka v tísni mezi středoškoláky zase ukazuje, že se to, co nazýváme xenofobií, může rodit jako přirozená generalizace neúplných informací.
Dospělí v Ostravě, na jejímž území jsou desítky ubytoven, zařadili ve výzkumu pro Českou televizi soužití s Romy co do závažnosti problému na 3. až 4. místo. Studenti ho považují za problém nejzávažnější, a to napříč typy škol, regiony i sociálními skupinami. Překvapí to stejně jako vyhraněné chápání příčin. Zadlužení, nezaměstnanost, nevzdělanost i prostorové vyloučení Romů drtivá většina studentů připisuje jejich vlastnímu selhávání. Problémy na straně systému a veřejné politiky vidí minimum z nich. Tento pohled lze ovšem snadno rozporovat.
(…)
http://www.novinky.cz/kultura/salon/348980-uvod-do-prakticke-sociologie-kdy-se-ucime-odsuzovat.html

 

Připravil -js-

2 komentářů.

Zanechat odpověď